Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Arii protejate din județul Bihor (XV)

Serialul nostru

Arii protejate din județul Bihor (XV)

În episodul trecut, v-am relatat informații referitor la Peștera Ciur Ponor– atribuită în custodie Clubului de Speologie „Cristal” Oradea; în această săptămână, continuăm călătoria prin Ariile protejate ale județului Bihor cu Izvoarele Mezotermale de la Răbăgani.

Izvoarele Mezotermale Răbăgani
Rezervația naturală zoologică Izvoarele Mezotermale Răbăgani (nr. 2.195 L 5/2000) categoría UICNIvz, este  situată în comuna Răbăgani și se întinde pe o suprafațǎ de 0,50 ha.
Izvoarele mezotermale de la Răbăgani au ape mezotermale cu temperatura medie de 35 – 400C. Aceste condiții au favorizat menținerea unei faune de gasteropode relicte, sp.Thedoxus prevostianus și Fagotia (Microcolpia) acicularis un gasteropod (melc) mic (7,5 – 8 mm). Acesta  este un relict pleistocenic care a supraviețuit în arii restrânse și izolate, adaptându-se de la condiții marine la cele de apă dulce. În prezent preferă pârâuri cu apă caldă, precum Pârâului Băii, inclusiv izvorul, situat în marginea de Vest a comunei și mlaștina Tina cea Rea din marginea de Nord–Vest, fiind singurul loc din România unde se mai regăsește, numai în porțiunea superioară a Pârâului Băii.
Fagotia acicularis – specie relictă cu răspândire actuală mai largă, fiind relicte de natură panonică și pontică, dovezi prețioase ale trecutului climei și faunei.
Temperatura scade gradual de-a lungul cursului de apă, atingând valorile maxime ale temperaturii, în decursul anului, de 16° și 25°C, adâncimea apei fiind în jur de 25 cm, iar debitul apei 5 l/s. După traversarea drumului, pârâul străbate mai multe gospodării înainte de a se vărsa în pârâului Vida.
În primul bazin, la izvor, apa este limpede, bogată în vegetație și faună acvatică (gasteropode - melci, anure - broscuțe). După străbaterea celui de al doilea bazin, apa se stochează într-un alt bazin, mic, neamenajat, care traversează drumul printr-un canal. Înainte de traversarea drumului au fost găsite și cochilii de Radix sp. Au fost regăsite câteva cochilii de diferite dimensiuni, printre care și mai mici de melci Thedoxus prevostianus, fapt care demonstrează că există și generații recente.            
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor
Serviciul Implementare politici de mediu –Compartiment Protecția Naturii
ing. Monika  Ciupleu,  șef serviciu,
biolog drd. Dorina Radoveț – consilier principal,
director executiv, ec. Cǎlin MOCAN,
ing. Felicia ENACHE -  consilier principal

Trimite email

duminic, 17 februarie 2019