Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Arii protejate din județul Bihor (35)

Serialul nostru

Arii protejate din județul Bihor (35)

Vârful Buteasa (1790 m) este o rezervație botanică cu numeroase rarități botanice precum: molidul columnar (Picea abies var. columnaris), zambrul (Pinus cembra), bulbucii de munte (Trollius europaeus) sau ghintura punctată (Gentiana punctata) - element subalpin foarte rar.

Vârful Buteasa face parte din Culmea Cârligate situată în partea de nord-vest a Padișului. Culmea Cârligate prezintǎ un interes deosebit pentru turiști datorită priveliștilor largi pe care le deschide atât asupra Padișului, cât și asupra unei mari părți a Munților Apuseni. Culmea Cârligate este formată din vârful Cârligate (1.694 m) și se continuă spre vest cu Vârful Cornu Munților (1.652 m) și Coasta Brăiesei, iar spre est cu Șaua Cumpănățelul.
Culmea Cârligate este un platou orientat est-vest, foarte abrupt spre sud (Padiș) și cu pantă mai domoală spre nord (Valea Drăganului). Drumurile care străbat acest platou sunt: unul pe creasta ce ocolește obârșia Văii Drăganului, unul spre Vlădeasa și unul spre Stâna de Vale.
Priveliștile oferite de Culmea Cârligate sunt:
*spre nord: Valea Drăganului străjuită pe dreapta de Masivul Vlădeasa (cu vârfurile Buteasa, Briței și piramida Muntelui Vlădeasa, înalt de 1.836 m dominând orizontul), iar pe stânga de vârfurile Bohodei (1.654 m) și Poieni (1.627 m) spre care se îndreaptă drumul către Stana de Vale,
*spre vest: Valea Aleului și cele două Măguri ce o separă de Depresiunea Beiușului (Gurani și Ferice), apoi Depresiunea Beiușului (cu localitățile și proprietățile răsfirate, orașele Beiuș și Ștei), dincolo de care se zăresc culmile crenelate ale Masivului Codru Moma,
*spre est: Valea Someșului și afluenții săi, cătunele moțești înșiruite pe culmi, Măgura Călățele cu satele aparținătoare comunelor Mărgău și Beliș, iar în ultimul plan Muntele Mare, aproape orizontal, cu zeci de cătune,
*spre sud: Platoul Padiș cu bazinele ce-i aparțin, apoi vârfurile dinspre est și sud (Biserica Moțului, Măgura Vânătă, Gârdișoara, Glăvoiu, Borțig, Piatra Galbenei), apoi adâncitura Văii Galbenei și salba de culmi de la sud de aceasta între care se observă Groapa Ruginoasă (săpată în Muntele Þapu), și în sfârșit Muntele Vârtop (cu pârtia de schi de la Arieșeni) și vârful Curcubăta Mare (1.848 m) pe care se află releul de televiziune.
Sub abruptul Cârligate se desfășoară Valea Rea, care coboară în pantă abruptă spre Valea Boga intersectând-o în apropierea satului de vacanță Boga. Se zărește de asemenea drumul în serpentine ce urcă prin poiana Plaiu spre Padiș și Valea Bulzului trecând pe sub Piatra Bulzului și pierzându-se între culmi pe direcția satului Pietroasa. În plan mai apropiat abrupturile Pietrelor Boghii domină Valea Boga.
 Agenția pentru Protecția Mediului Bihor
șef Serviciu Implementare Politici de Mediu,
ing. Monika Ciupleu
Compartimentul Protecția Naturii,
biol. drd. Dorina Radoveț                                                                                           
                                                                         

Trimite email

duminic, 17 februarie 2019