Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Precizări privind sancțiunile

Sancțiuni propuse de ministrul Hărdău

Precizări privind sancțiunile

Precizări privind recentele sancțiuni propuse de ministrul educației și cercetării
07.08.2006
În conformitate cu Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, ministrul educației și cercetării, domnul Mihail Hărdău a decis, după recorectarea unui număr de 1.839 de lucrări la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, sancționarea a 94 de cadre didactice care au supraevaluat tezele candidaților.
Având în vedere această măsură, se impun o serie de precizări:
1. Cele 1.839 de lucrări recorectate provin din 8 județe, selectate aleatoriu de către Ministerul Educației și Cercetării, în urma analizei rezultatelor înregistrate în sesiunea iunie - iulie 2006 a examenului național de Bacalaureat. Promovabilitatea înregistrată în aceste județe este diferită (de exemplu: Mehedinți - 96,34% versus municipiul București - 66,96%).
2. Baremul de corectare nu este facultativ și trebuie respectat întocmai. Nerespectarea sa are consecințe directe asupra viitorului traseu educațional al candidatului favorizat sau defavorizat. Prin urmare, repercusiunile în astfel de cazuri trebuie suportate și de evaluator.
3. Ministrul Mihail Hărdău a propus toate aceste sancțiuni în urma constatării unor diferențe de 1,5-4,5 puncte între notele profesorilor din centrele de evaluare și a corectorilor din comisia constituită la nivelul MEdC, care a avut ca obiect de activitate recorectarea celor 1839 lucrări de la proba de limba și literatura română. În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2006, Inspectoratele Școlare Județene vor analiza propunerile ministrului și vor lua decizii în legătură cu aceste sancțiuni, în conformitate cu Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic.
4. Ministerul Educației și Cercetării nu a propus sancțiuni pentru cei vinovați de colectarea fondului de protocol menit să-i „sensibilizeze" pe componenții comisiilor de examen și a denunțat acest comportament de fiecare dată. De asemenea, a precizat, în repetate rânduri, că strângerea acestor sume de bani este o practică imorală și penală care nu are ce căuta în sistemul de învățământ și că persoanele depistate vor suporta rigorile ce decurg din săvârșirea acestei fapte.
5. Ministrul educației și cercetării Mihail Hărdău, a solicitat, de asemenea, tuturor Inspectoratelor Școlare Județene, recorectarea unui eșantion de 10% din lucrări, această sarcină fiind atent monitorizată de către MEdC. Solicitarea se regăsește în prevederile art. 52 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2006, acțiunea de reevaluare având termen limită 1 noiembrie 2006.

Director,
Mircea MUREȘANTrimite email

sâmbătă, 28 martie 2020