Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Dobândirea proprietății prin accesiune

Noul Cod Civil (65)

Dobândirea proprietății prin accesiune

Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipește cu bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea nu prevede altfel.

Accesiunea este naturală când unirea sau încorporarea este urmarea unui fapt natural, ori artificială, când rezultă din fapta proprietarului ori a unei alte persoane.
Câteva exemple de accesiune imobiliară naturală:
-Aluviunile. Adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare, revin proprietarului fondului (terenului) riveran, dacă acestea se formează treptat.
-Retragerea apelor curgătoare. Terenul lăsat de apele curgătoare care s-au retras treptat revine proprietarului fondului riveran.
-Avulsiunea. Proprietarul terenului de la care o apă curgătoare a smuls brusc o porțiune de mal din teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, pierde dreptul de proprietate asupra acestei porțiuni dacă nu o revendică în termen de 1 an de la data faptului, caz în care aceasta este dobândită de celălalt proprietar.
Câteva exemple de accesiune naturală asupra animalelor:
-Animalele domestice rătăcite pe terenul altuia îi revin acestuia din urmă, dacă proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la data declarației făcute la primărie de către proprietarul terenului.
-Porumbeii, iepurii, peștii și alte asemenea animale care trec pe fondul altui proprietar, aparțin acestuia cât timp rămân pe fond, cu excepția cazului în care trecerea a fost provocată prin fraudă sau prin artificii.
-Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia numai dacă proprietarul roiului nu îl urmărește sau renunță să îl urmărească timp de două zile.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

joi, 13 august 2020