Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Manuale noi la clasele I și a II-a

Modernizarea manualelor școlare

Manuale noi la clasele I și a II-a

Ministerul Educației Naționale dorește continuarea și definitivarea procesului de modernizare a manualelor școlare prin diversificarea formelor și revizuirea conținutului acestora.

În acest sens, a fost inițiată procedura de evaluare și licitație pentru manualele de clasa I și a II-a, în baza Metodologiei privind evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achiziționarea și gestiunea manualelor.
Noile manuale vor fi adaptate nevoilor elevilor și ale societății secolului al XXI-lea, pe baza unui proces demarat în premieră în România, și vor asigura creșterea calității procesului educațional, prin respectarea standardelor europene și racordarea la exigențele societății contemporane.
Pentru clasa I și a II-a vor fi asigurate manuale noi la materiile Comunicare în limba română, Comunicare în limba maternă, Matematică și explorarea mediului, Limba modernă și Religie.
Manualele școlare vor avea atât o variantă tipărită, cât și o variantă digitală, iar elevii vor primi ambele formate. Acestea vor fi realizate în două volume, structurate astfel încât să acopere întreaga programă școlară, fiecare însoțit de un CD/DVD cu formatul digital.
Varianta digitală a manualelor va fi accesibilă și pe platforma www.manuale.edu.ro. Platforma va conține o aplicație software dedicată, care va cuprinde, într-o bibliotecă virtuală, variantele online ale manualelor școlare pentru toate disciplinele și modulele de pregătire.
Manualele vor fi valabile timp de 4 ani, începând cu primul an de după încheierea sesiunii de evaluare, cu posibilitatea de extindere pentru încă doi ani școlari, cu condiția reevaluării lor. Acestea vor fi supuse unui proces periodic de analiză pe perioada viabilității acestora.
La licitația pentru selectarea proiectelor de manuale pot participa ca ofertanți autori individuali, grupuri de autori și unități economice care au capacitate de realizare și distribuție a manualelor școlare.
Transparența procesului de modernizare a manualelor este asigurată de procedurile și metodologia pe care MEN le-a discutat public cu toți actorii interesați.
Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), aflat în coordonarea MEN, este instituția responsabilă de procedurile de organizare, desfășurare, selectare și achiziționare a manualelor școlare.
Biroul de presă

Trimite email

duminică, 20 octombrie 2019