Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„Școala altfel”, total schimbată, la Husasău de Criș

Implicare, armonie, bucurie!

„Școala altfel”, total schimbată, la Husasău de Criș

Programul „Școala altfel” cu tema „Să știi mai multe, să fii mai bun!” (7 - 11 aprilie 2014) a însemnat pentru elevii de la Școala Gimnazială Nr. 2 Husasău de Criș desfășurarea mai multor activități în care s-au implicat cu entuziasm, un motiv în plus de a se apropia de tot ceea ce înseamnă școală.

Sub îndrumarea doamnelor învățătoare și profesoare, s-au realizat diferite tipuri de activități: cultural-artistice, de educație ecologică și pentru sănătate, dar și  artistico-plastice.
Clasele primare, sub îndrumarea doamnelor învățătoare Cristian Ortanța, Rus Cristina, Sîrb Angela, Ciucle Adriana și Iuhasz Ana,  au desfășurat activități de igienizare în sala de clasă, în curtea școlii și în împrejurimi, astfel încât acestea să-și recapete aspectul plăcut și estetic. Înarmați cu răbdare și cu ustensilele necesare, ei s-au apucat de treabă de la primele ore ale dimineții, exprimându-și mulțumirea și încântarea că pot participa la această activitate și că munca în echipă este plăcută. Rezultatul a fost unul pe măsura așteptărilor: curtea școlii și împrejurimile au căpătat un aspect curat și îngrijit.
Marți, 8 aprilie, s-a desfășurat proiectul  „Stop, Violența!”  activitate care s-a desfășurat cu implicarea Poliției Locale Ineu. S-au discutat probleme legate de violență: cauzele violenței, violența în familie și în școală, consecințele violenței asupra dezvoltării copiilor și  prevenirea violenței în școală.
O altă activitate apreciată de elevi a fost vizionarea de filme educative și distractive, potrivit vârstei lor, pentru educarea unor comportamente, acasă, pe stradă sau la școală. 
În spiritul proiectului național „Viața”, conștientizând importanța exercițiilor fizice pentru o dezvoltare armonioasă, domnul profesor de educație fizică, Madar Florin, a organizat întreceri sportive. Plini de voie bună, elevii au participat la: ștafetă, aruncarea cu mingea, rotirea cercului și alergări.
Tot în această săptămână binecuvântată, micii artiști au încondeiat și pictat ouă de Paște în tehnici diferite, au realizat ornamente și felicitări specifice, promovând semnificația sărbătorilor pascale.
Vineri, 11 aprilie, cu ajutorul doamnelor învățătoare au pregătit diferite produse culinare pe bază de fructe cu scopul formării deprinderilor de igienă alimentară, și respectării unor reguli simple de viață sănătoasă.  
Sub îndrumarea doamnelor profesoare, clasele de gimnaziu, pe lângă activitățile desfășurate în parteneriat cu clasele primare, au organizat un concurs de cultură generală, au făcut o vizită în împrejurimi  și au luat parte la întrecerile sportive desfășurate la nivel de comună. La concursul de cultură generală, fiecare clasă a fost reprezentată de câte un echipaj. Întrebările, din mai multe discipline, au fost pregătite de către doamnele prof. Radu Sanda, Miron Ioana, Lazăr Ioana și Bughiu Ramona.
De un interes deosebit s-au bucurat meciurile de  handbal și de fotbal de la Școala Gimnazială Nr. 2 din Husasău de Criș, Școala Gimnazială Nr. 1 din  Botean și Școala Gimnazială „Puiu Sever” din Ineu.
Săptămâna „Școala altfel” s-a încheiat cu o vizită în împrejurimi, urmată de un picnic, unde elevii noștri au avut ocazia să aplice regulile de comportament civilizat însușite. Au mâncat, s-au jucat, s-au distrat, iar la plecare au lăsat natura curată, arătând că lor le pasă de mediul înconjurător, un bun al tuturor!
Dincolo de valențele instructiv-educative, activitățile au favorizat și  dezvoltat relații de prietenie, și bună conviețuire între elevi și au întărit parteneriatul  școală – familie –comunitate.
Reporter special,
Prof. Cristina Rus
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: „Școala altfel”, total schimbată, la Husasău de Criș. 

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminică, 29 ianuarie 2023