Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Înființarea Centrului Național pentru Curriculum...

O nouă structură a M.Ed.C.

Înființarea Centrului Național pentru Curriculum...

Argumente privind înființarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
14.03.2007


Ministerul Educației și Cercetării a decis înființarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care va prelua toate responsabilitățile următoarelor organisme subordonate MEdC: Serviciul Național de Evaluare și Examinare, Consiliul Național pentru Curriculum, Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și Centrul Național de Excelență.
Noua instituție este organizată cu o structură de direcție generală cu personal încadrat în funcții publice, în vederea creșterii gradului de responsabilizare a salariaților. Reorganizarea va viza o reducere cu 12% a posturilor, de la 114, cât însumează în prezent cele patru instituții, la 100 de posturi cât se preconizează a avea Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Reducerile vizează doar posturile vacante și personalul încadrat la cumul cu baza în alte instituții.
Decizia MEdC de înființare a noii structuri s-a luat după analiza modului de organizare și funcționare a celor patru organisme, constatându-se mai multe disfuncționalități:
- nu este suficient reglementată limita responsabilităților fiecărei instituții și nici aria de cooperare sau maniera de corelare a acțiunilor comune care ar putea consolida eficientizarea atingerii țintelor și a obiectivelor strategice comune;
- inexistența procedurilor clare de organizare și funcționare a segmentului de activitate respectiv, respectiv lipsa unei viziuni unitare cu privire la evoluția pe termen mediu și lung a componentelor de curriculum, evaluare, manuale școlare, centre de excelență
- lipsa corelării activităților instituționale în contextul întregului învățământ preuniversitar
- imposibilitatea implementării unui sistem de asigurare a calității în educație transparent și credibil, în absența unei corelări între cele trei segmente
- activitatea celor patru structuri s-a asigurat, în majoritatea cazurilor prin personal încadrat la cumul, cu baza în alte instituții...
În plus, comasarea propusă nu reprezintă o noutate în procesul de eficientizare a structurilor create în baza proiectului de reformă menționat. De exemplu, Componenta Standarde Ocupaționale a devenit Consiliul pentru Standarde Ocupaționale, structură care a funcționat independent o perioadă și  care, ulterior, a fost înglobată în Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
Cele patru instituții au avut și contribuții importante în proiectarea și desfășurarea procesului de învățământ preuniversitar din 1988 și până în prezent, materializate prin: elaborarea Curriculum-ului Național, organizarea a 30 de sesiuni de examene naționale - Bacalaureat, Capacitate/Teste naționale, trei evaluări naționale la finalul clasei a IV-a, gestionarea procesului de aprobare și difuzare a manualelor școlare etc.
Noua structură instituțională propusă, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar va prelua spre aplicare și dezvoltare toate documentele referitoare la curriculumul național, la evaluarea de proces și evaluarea manualelor școlare, rezultate din derularea proiectului de reformă a învățământului preuniversitar, finanțat pe baza Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Biroul de Presă

Trimite email

vineri, 7 august 2020