Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Limitări ale dreptului de proprietate

Noul Cod Civil (67)

Limitări ale dreptului de proprietate

Legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate, fie în interes public, fie în interes privat.

Cu alte cuvinte, dreptul de proprietate al unei persoane nu trebuie să afecteze sau să îngrădească  dreptul de proprietate al altei persoane sau al statului.
În primul rând, exercitarea dreptului de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea altor sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
Folosirea apelor
Proprietarul fondului (terenului) inferior (din aval) nu poate împiedica în niciun fel curgerea firească a apelor provenite de pe fondul superior (din amonte). La rândul său, proprietarul fondului superior este obligat să nu efectueze nicio lucrare de natură să agraveze situația curgerii apelor pe fondul inferior.
Proprietarul căruia îi prisosește apa pentru necesitățile sale curente este obligat ca, în schimbul unei juste și prealabile compensații, să ofere acest surplus pentru proprietarul care nu și-ar putea procura apa necesară pentru fondul său, decât cu o cheltuială excesivă.
Proprietarul poate acorda orice întrebuințare izvorului ce ar exista pe fondul său, sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobândite de proprietarul fondului inferior.
Proprietarul fondului pe care se află izvorul nu poate să îi schimbe cursul dacă prin această schimbare ar lipsi locuitorii unei localități de apa necesară pentru satisfacerea nevoilor curente. Proprietarul fondului pe care se află izvorul poate cere repararea prejudiciilor cauzate de persoana care, prin lucrările efectuate, a secat, a micșorat ori a alterat apele sale.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

duminică, 8 decembrie 2019