Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Stagiul de formare continuă Comenius, un imbold pentru noi perspective didactice

Diseminare proiect la Universitatea din Oradea

Stagiul de formare continuă Comenius, un imbold pentru noi perspective didactice

În perioada 7-18 aprilie 2014, am beneficiat de o mobilitate individuală de formare continuă pentru profesorii de limba franceză finanțată din fondurile Programului Sectorial Comenius.

Prezența la acest curs de formare pedagogică a fost posibilă cu sprijinul financiar furnizat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (LLP), prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesional (ANPCDEFP).
Cursul s-a desfășurat în Franța, Vichy, la CAVILAM - Alliance française, (Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias), cel mai important reper pentru profesorii de limba franceză, o instituție de învățământ superior privat, creată în 1964 în colaborare cu Universitatea din Clermont-Ferrand. Cursul „Actualizarea cunoștințelor de cultură și civilizație franceză a fost o adevărată șansă de a descoperi actualitatea culturală, socială și  politică a Franței.
La curs am participat 18 profesori din 8 țări (Germania, Spania, Italia, Polonia, Rusia, Finlanda, Suedia și România), dornici să ne dezvoltăm competențele prin noi metode de lucru la clasă în această nouă dimensiune comunicativă. Acest stagiu a fost o provocare și o reușită deoarece ne-am îmbogățit considerabil cunoștințele lingvistice și culturale, dar am reflectat și asupra metodelor active, moderne, participative de integrare a acestor descoperiri culturale în cadrul orelor de limba franceză. Totul a fost un schimb de idei și de bune practici europene, fiecare am făcut recurs la propria experiență profesională pentru a ne îmbogăți reciproc viziunea despre procesul educativ european.
Tematica și modul de organizare a stagiului au corespuns nevoilor mele de formare deoarece am acoperit aspecte variate ale contemporaneității aplicate la clasa de elevi. Cursul a cuprins 22 de module și un număr de 62 de ore de formare. Câteva din titlurile modulelor (Franța ultimelor 12 luni, priviri încrucișate, Fluxurile migratoare din Franța, TOM și DOM (DROM), Mutațiile societății franceze, Simbolurile Republicii, Instituțiile franceze, Actualitatea politică, Alegerile municipale, Obiectele care definesc Franța, Turul gastronomic al Franței, Noile expoziții și muzee, Presa franceză, Tinerii francezi, interese și provocări, Școala și noul ritm școlar, Munca în Franța, Viața asociativă franceză, Utilizarea cântecului la orele de limba franceză).
Aceste module au fost însoțite de ateliere tematice, unde am lucrat în echipe și am adaptat conținuturile pentru a fi utilizate în clasă. Documentele autentice și fișele pedagogice au fost discutate și puse în valoare de experiența  profesională pe care am împărtășit-o. În cadrul cursurilor era o atmosferă serioasă, dar cooperantă și prietenoasă.
Prin prezentările editoriale ne-am pus la curent cu ultimele apariții ale editurilor Hachette, Clé International, PUG. Excursiile organizate de Serviciul Cultural al instituției ne-au oferit informații prețioase în legătură cu regiunea Auvergne și principalele sale obiective turistice: Castelul Murol, satul Saint-Nectaire, orașul Moulins, cu Centrul Național al Costumelor de Scenă, Catedrala și tripticul Maitre de Moulins. Am putut vizita orașe apropiate ca Lyon și Clermont-Ferrand. Activitățile relaxante (degustarea de produse tradiționale, seri dansante, cinema sau teatru) au fost un bun prilej de a ne cunoaște mai bine și a ne împărtăși specificul cultural.
CAVILAM - Alliance française este o instituție prestigioasă, un adevărat centru de formare și îndrumare lingvistică și didactică pentru profesorii de limba franceză din lumea întreagă. Această experiență este dovada unei bune cooperări europene, un mod de a ne găsi valorile comune pentru a ne depăși limitele lingvistice și culturale. Mi-am dat seama că modul învechit și închistat în care ne situam în procesul educativ este cauzat de clișee și blocaje culturale. Trebuie să-l acceptăm pe Celălalt, să-l înțelegem pentru a evolua cu adevărat. Doar prin intermediul stagiului am putut descoperi care sunt adevăratele motoare europene: cooperarea, formarea continuă pentru rezultate mai bune calitativ, beneficiul interculturalității, importanța limbilor străine pentru a dialoga, toleranța, non-discriminarea, egalitatea șanselor și de sexe.
Prin aceste stagii de formare continuă, Proiectul Comenius ne-a ajutat să avem o imagine de ansamblu și să ne dorim să fim  inventivi în procesul educativ. Tema stagiului a fost o „plonjare” în actualitatea franceză pentru a înțelege modul actual de viață, filosofia, oportunitățile, dar și temerile societății franceze, totul în perspectiva utilizării și adaptării la particularitățile elevilor noștri. Formatorii ne-au antrenat în adevărate descoperiri ale dialogului didactic, observând care sunt așteptările și modul de motivare a elevilor. Subiectele aplicate, seminariile, atelierele de lucru, activitățile ludice, jocurile de rol, utilizarea tehnologiei informatice și comunicative (TIC), au fost modalități de lucru propuse de formatori. Subiectele cursurilor au fost abordate din dubla perspectivă, pentru o mai bună înțelegere a realităților franceze pentru a fi aduse în cadrul orelor, spre beneficiul și bucuria elevilor. Stagiul de formare este un adevărat motor profesional și personal și ne-a oferit cheia unor experiențe de clasă cu adevărat folositoare, eliberate de povara mecanicului și a lipsei de finalitate.
Am revenit îmbogățită spiritual, cu multe idei, dornică de a aplica strategiile și tehnicile învățate cu elevii mei care au fost foarte încântați de fotografii, de materialele autentice (ziare, reviste) și mai ales de noile metode care îi motivează și mai mult. Simt că pentru ei sunt un model de reușită și un exemplu al cooperării europene, fapt ce mă motivează să studiez, să caut noi metode și strategii didactice pentru a crește calitatea educațională și interesul elevilor pentru tematica europeană.
Simona Luțaș, profesor de limba franceză
la Școala Gimnazială „Puiu Sever”, Ineu, județul Bihor

Trimite email

miercuri, 8 februarie 2023