Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Prima ediþie a concursului de englezã „Let’s Growl!”

Miercuri, la Grãdiniþa „Trei Ursuleþi” (de pe Str. Horea) s-a desfãºurat

Prima ediþie a concursului de englezã „Let’s Growl!”

În 4 martie 2014, Grãdiniþele „Trei Ursuleþi” din Oradea au lansat, împreunã cu 10 instituþii de învãþãmânt, prima ediþie a concursului de limba englezã pentru copii, intitulat „Let’s Growl!”

„Competiþia are rolul de a încuraja copiii ºi de a le recompensa efortul depus în anii de grãdiniþã ºi clase primare, oferindu-le motivaþia necesarã de a studia limba englezã, atât la grãdiniþã sau la ºcoalã, cât ºi în timpul liber, ca hobby.
Proiectul Concurs în limba englezã ,,Let' s growl!” rãsplãteºte ambiþia ºi tenacitatea cu care profesorii de limba englezã se dedicã asimilãrii de cãtre preºcolari ºi ºcolari a acestei limbi, cât ºi perseverenþa constructivã a copiilor de a descoperi ºi stãpâni acest întreg univers lingvistic”, a precizat coordonatorul de proiect, dna prof. de englezã Timea Curta, managerul Grãdiniþelor „Trei Ursuleþi”.
Concursul s-a desfãºurat miercuri, 14 mai, la sediul Grãdiniþei „Trei Ursuleþi” (de pe strada Horea), în douã runde, de la ora 8.30 (preºcolarii) ºi de la ora 10.00 (ºcolarii).
La startul primei ediþii s-au aliniat 12 echipaje din 11 unitãþi de învãþãmânt, respectiv 7 grãdiniþe (din grupele mijlocie ºi mare): de la  Grãdiniþa „Trei Ursuleþi - 1”, director, prof. Bistran Mihaela; Grãdiniþa cu Program Prelungit „Trei Ursuleþi”, director: Iluþa Mihaela; Grãdiniþa Nr. 28 – „Nufãrul”, director, prof. Româneac Cornelia; Grãdiniþa Nr. 46, director, prof. ªtef Rodica; Grãdiniþa Nr. 56, director, prof. Lukacs Dana; Grãdiniþa din Sînmartin, director, prof. Pantea Domnica; Grãdiniþa „Don Orione”, director, prof. Stoica Alexandru ºi 5 ºcoli (din clasa pregãtitoare ºi clasa întâi): ªcoala Gimnazialã „Dacia”, director, prof. dr. Hava Florian; ªcoala Gimnazialã Nr.11, director, prof. dr. Iacob Adelina; ªcoala Gimnazialã „Avram Iancu”, director, prof. dr. Bîrlãdeanu Gheorghina; ªcoala Gimnazialã Sîntandrei, director, prof. Duma Elena; ªcoala Gimnazialã Internaþionalã  „Agora”, director, prof. Popa Alina.
Concursul a fost jurizat de profesori ºi inspectori ºcolari de specialitate: inspectorul ºcolar de specialitate, dna prof. Mile Anca, inspectorul ºcolar pentru  învãþãmântul particular, dna prof. Lupãu Mãdãlina, de profesori de englezã de la CCD ºi Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai”, precum ºi de dna lect. univ. Gherdan Liana, de la Universitatea din Oradea, reprezentant al Bristh Council. Deloc intimidaþi de un asemenea juriu „internaþional”, copiii au fost naturali, spontani, sclipitori ºi teribili de simpatici, sinceri ºi geniali în copilãriile lor. Dupã ce s-au prezentat (în limba englezã) aºa cum au ºtiut ei sã o facã în modul cel mai direct ºi mai puþin sofisticat, au rãspuns întrebãrilor pe baza imaginilor de pe jetoanele alese de fiecare de pe masa juriului. Apoi au colorat potrivit indicaþiilor (cerinþelor) formulate de un membru al juriului, iar proba artisticã a fost una la alegere, de exprimare liberã prin dans, muzicã ºi poezie sau printr-o scenetã, probã care le-a dat posibilitatea sã fie creativi ºi originali, minunaþi ºi superbi, fãrã complexe ºi menajamente.
La finalul un „maraton” englezesc de deplinã angajare ºi dãruire pentru culorile „clubului”, teribilii mânuitori ai limbii lui Shakespeare au fost premiaþi cu premiul I, cu felicitãri ºi steluþe de campioni, cu douã excepþii, care întãresc regula: cã la aceastã vârstã, copiii vorbesc frumos ºi curat o limbã strãinã, dacã dascãlul ºtie sã le-o strecoare în sufleþel!
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze (114 poze), accesaþi Galeria foto: Prima ediþie a concursului de englezã „Let’s Growl!”

Trimite email

joi, 9 aprilie 2020