Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Luni, 365 de cadre didactice vor susține proba scrisă

În cadrul Examenului de Definitivare în Învățământ

Luni, 365 de cadre didactice vor susține proba scrisă

Conform calendarului de desfășurare a Examenului de Definitivare în Învățământ 2014, luni, 14 iulie 2014, va avea loc susținerea probei scrise.

În acest an s-au înscris 365 de cadre didactice care vor susține proba scrisă în centrul de examen de la Liceul Teologic Penticostal „Betel" Oradea.
Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.
Proba scrisă se va desfășura începând cu ora 10, iar durata de redactare a lucrării este de 4 ore.
Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. Materialele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.
Inspectoratul Școlar Județean Bihor dorește succes tuturor cadrelor didactice participante.
Consilier,
Claudiu Damian

Trimite email

luni, 16 decembrie 2019