Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Zilele Comunei Oºorhei, ediþia a VI-a

Vineri, sâmbãtã ºi duminicã, 18-20 iulie

Zilele Comunei Oºorhei, ediþia a VI-a

Cei doi destoinici gospodari din fruntea Primãriei Oºorhei, dl primar Ioan Pop ºi dl vice Ioan Gligor, au motive sã decreteze ºi în acest an serbãrile verii, prilejuite de cea de-a VI-a ediþie a Zilelor Comunei Oºorhei.

Ne-au obiºnuit ca la fiecare ediþie sã ne bucure cu noi realizãri înfãptuite în folosul cetãþenilor. De fiecare datã am inaugurat câte ceva, în centrul de comunã ºi în satele aparþinãtoare.
Astãzi, vineri, 18 iulie 2014, la ora 16.00, va fi inaugurat un spaþiu social la Caritas Catolica Oºorhei, iar de la 16.30, Capela din satul Fughiu.
Programul celor trei zile de serbãri este bogat ºi variat, dupã cum veþi putea constata lecturându-l. Punctele tari sunt: meciul de fotbal, concursul de atelaje ºi cele douã concursuri de cai, concursul de gãtit ºi concertele. Vor urca pe scenã artiºti îndrãgiþi de muzicã popularã ºi muzicã uºoarã, soliºti ºi formaþii de top: ansamblurile folclorice „Florile Bihorului”, Bihorul” ºi „Criºana”, soliºtii: Romina Nemeº, Florica Duma, Cornel Borza ºi Corina Szatmari…, iar de cealaltã parte a „baricadei”: Mohacsi Brigitta, Cãuº Anca, Kristoff Katalin es Milan (din Ungaria) ºi Proconsul.
Ramona Bara      
VINERI, 18 iulie
15:00 Deschiderea oficialã a serbãrilor, la Cãminul Cultural din Oºorhei
16:00 Inaugurare spaþiu social la Caritas Catolica Oºorhei
16:30 Inaugurare capelã la Fughiu
 20:00 Meci de fotbal old boys Oºorhei – Alparea, pe terenul de fotbal din  Alparea
19:30 Concerte pe scena de lângã terenul de fotbal din Alparea
          Amazon-Asz
 20:15 Claudiu Borza
 21:00 Alex de la Orãºtie
 22:00 Sherby
 22:40 WHAT'S UP
 SÂMBÃTÃ, 19 iulie
11:00 Concursuri în faþa scenei de lângã terenul de fotbal din Alparea
       Concurs de prins purcei
       Concurs „Cel mai tare cal”
       Concurs „Cel mai frumos cal”
19:00 Concerte pe scena de lângã terenul de fotbal din Alparea
      Daria Buzle ºi Milena Fildan (de la ªcoala Gimnazialã Nr. 1 din Oºorhei)
 19:30 Kristoff Katalin es Milan (Ungaria)
 20:15 Ana Maria Mihãieº (concurentã la X Factor)
 20:45 Mohacsi Brigitta
 21:30 Anca Cãuº (fosta „Shakira de România” din show-ul TV „Românii au talent”)
 22:00 PROCONSUL
DUMINICÃ, 20 iulie
09:00 Concurs de gãtit bogracs (în zona scenei)
10:00 Concurs de atelaje (pe terenul de la Alparea)
14:50 Concerte:
       Alina Tãrãu
15:00 Ansamblul „Florile Bihorului" ºi soliºtii: Maria Alexandra Secan, Georgiana Mãrcuþ, Simona Briscan, Elena ªerb, Anca Pavel, Camelia Maliþa, Romina Nemeº, Denisa Mihele, Monica Coita, taraful ºi grupul de dansatori de la Husasãu de Criº
17:30 Florin Ionaº – generalu’ ºi Diana Sãlãgea
19:30 Ansamblul „Bihorul” ºi soliºtii: Lia Bereº, Angelo Mãlan, Radu Barbura, Aurica Vaida ºi Ileana Matus; Grupul Moroºanca;
Bianca Risco
21:00 Ansamblu maghiar
22:00 Ansamblul „Criºana” ºi soliºtii: Florica Duma, Cornel Borza ºi
 Corina Szatmari; acompaniament ºi orchestraþie: „Zbiciu”, Marius ºi
Nazarius (Varga Carol zis „Zbiciu”, Marius Varga și Nazarius Varga)
24:00 Foc de artificii.

Trimite email

sâmbătă, 7 decembrie 2019