Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 aprilie 2024

Concurs național pentru profesori, în programul LifeLab.

Premii pentru cadrele didactice care documentează și argumentează folosirea la clasă a fișelor educaționale cu aplicații practice de educație financiară la mai multe discipline
Banca Comercială Română (BCR) anunță extinderea programului LifeLab la nivel național, potrivit comunicatului de presă transmis cu ocazia Zilei Educației Financiare. Proiectul își propune să recompenseze profesorii care integrează noțiuni de educație financiară și discuțiile despre bani și comportamente financiare responsabile în predarea disciplinelor lor, la clasă.
Petiția pentru introducerea educației financiare în materiile predate la școală este deschisă și sunt invitați să o semneze cei care vor să susțină această schimbare.
Se pot înscrie toți profesorii care vor să le ofere elevilor lor abordări interesante, captivante și ancorate în realitate, chiar la disciplinele pe care le predau, indiferent de ciclul de învățământ, din orice școală și grădiniță.
Pentru a se înscrie, trebuie doar să își creeze un cont pe platforma Școala de Bani, să descarce materialele educaționale deja publicate în proiectul LifeLab, potrivite pentru materia pe care o predau și să le aplice la clasă.
Evident, profesorii care se înscriu trebuie să documenteze acest demers didactic prin fotografii sau clipuri video, realizate în timpul implementării fișelor la ore, să urce fișierele pe un link de transfer. Apoi, datele profesorului și o mică descriere despre cum a decurs ora și link-ul de transfer vor trebui completate pe pagina proiectului.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 martie 2024

Regulile pentru gradația de merit a profesorilor se vor modifica „într-un timp relativ scurt”, anunță Ligia Deca: Nu putem să venim cu revoluții acolo
Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat luni, 25 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că metodologia gradației de merit pentru profesori va fi revizuită și „e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt”. Pe 11 martie 2024, Ligia Deca spunea că în Ministerul Educației au loc discuții în prezent cu privire la „regândirea gradației de merit” și „regândirea treptelor de salarizare” a profesorilor.
Amintim că ordinul de ministru cu noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor, programat să apară de Ziua Păcălelii, în acest an, a fost mutat pe 2 aprilie de Ministerul Educație, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial.
Ministrul Educației a spus luni că lucrează cu specialiștii OCDE pentru un cadru de evaluare de performanță potrivit pentru România: „Un alt sfat al lor este ca acest cadru să nu fie implementat brusc. Este nevoie de pilotare, este nevoie de timp de acomodare și este nevoie de predictibilitate pentru cadrele didactice”, a spus Deca.
„Prima discuție pe care o avem în acest sens este cea legată de revizuirea metodologiei gradației de merit, e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt. Și acolo avem prima discuție. Sigur, nu putem să venim cu revoluții acolo, pentru că, practic, e nevoie de un pic de timp să mergem pe recomandările OCDE.
Recomandările OCDE vorbesc și despre corelarea etapelor de promovare în carieră cu standarde profesionale, deci este vorba de o construcție a carierei didactice mai amplă, este vorba de timp pentru a putea avea rezultate obiective, de tipul evaluării standardizate pentru elevi, ca să poți să ai oglinda valorii adăugate la clasă. Și ne propunem, sigur, să venim cu o serie întreagă de propuneri, dar, din nou, aceste schimbări nu se pot întâmpla peste noapte”, a precizat Ligia Deca...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
12 martie 2024

Peste 12.000 de profesori și aproape 170.000 de elevi și studenți, parte din proiectele educaționale ale organizației Școala de Valori, în cei 14 ani de activitate (P)
Într-o lume într-o continuă schimbare, Școala de Valori continuă și ea să își împlinească misiunea de a călăuzi tinerii să învețe să devină creatorii propriilor vieți. Cu o experiență de 14 ani în crearea de proiecte educaționale, Școala de Valori a impactat pozitiv viața celor aproape 170.000 de elevi și studenți, precum și a celor aproximativ 12.000 de profesori.
Școala de Valori este o asociație non-guvernamentală înființată în 2009, care și-a oficializat activitatea în 2010, începând cu proiectul GROW, acum cunoscut sub numele de growedu.ro. Începând cu anul trecut, asociația și-a extins misiunea și în Diasporă. L’école des Valeurs este primul avanpost Școala de Valori în spațiul european, cu scopul de a susține dezvoltarea personală și profesională a românilor care trăiesc în Diasporă: https://lecoledesvaleurs.eu/ .

Școala de Valori rămâne implicată în susținerea educației la nivel european și în implementarea de proiecte Erasmus Plus, cu accent pe integrarea tinerilor pe piața muncii, deoarece învățarea continuă centrată pe valori este cheia cu care tinerii pot să-și atingă sau, de ce nu, să își depășească potențialul maxim.

În decursul celor 14 ani, Școala de Valori a fost alături de elevii din școala primară la cei din liceele tehnologice sau teoretice, i-a susținut în procesul de alegere a traseului educațional și de carieră. Studenții au cunoscut procesul de transformare al proiectelor Școala de Valori și, acum, sunt gata să fie antreprenori sau angajați cu competențe antreprenoriale, care știu că locul lor este într-un domeniu care să fie în armonie cu abilitățile lor personale. Pentru că profesorii sunt cheia dezvoltării elevilor, Școala de Valori se implică în crearea unor experiențe educaționale unice, interactive și inspiraționale, care vizează nu doar formarea inițială dar și pe cea continuă, adresând competențele de care au nevoie pentru a lucra cu elevii contemporani.

Credem cu tărie în puterea oamenilor de autodepășire...

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

„Totul” despre concursul de admitere

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București

Inspectoratul de Poliție al județului Bihor selecționează candidați pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, Facultatea de Poliție, specializarea „Ordine și siguranță publică”, învățământ de zi cu durata de 3 ani.

Sunt scoase la concurs 355 de locuri (bărbați și femei, fără discriminare), din care 10 pentru romi.
Candidații trebuie să aibă domiciliul sau reședința în județul Bihor.
Condiții:
Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: *să aibă cetățenia română și domiciliul în România *să cunoască limba română, scris și vorbit *să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat *să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ *să aibă vârsta de până la 25 ani, împliniți în anul 2008 *să aibă capacitatea deplină de exercițiu *să fi obținut la purtare în perioada studiilor liceale, media generală de minim 8.00 *să fie declarați apt medical, fizic și psihic *să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate *să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni *să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile (cu excepția candidaților proveniți din liceele militare, numai pentru examenul susținut în anul absolvirii – 2008). Nu se admit derogări de la acest criteriu.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi asigurate candidaților care îndeplinesc condițiile de către Serviciul Management Resurse Umane.
Vizita medicală poate fi efectuată doar vinerea, la Centrul Medical Bihor al M.I.R.A., începând cu ora 8.30.
Etapele concursului:
Etapa I – eliminatorie: testarea psihologică (se efectuează la unitățile teritoriale la o dată ce va fi anunțată ulterior) în perioada 21 – 27 iulie 2008 - cuprinde: examinarea medicală și
probe de aptitudini fizice (la sediul Academiei de Poliție).
Etapa a II-a – susținerea probelor de evaluare a cunoștințelor – în perioada 29 – 30 iulie 2008 – din următoarele discipline: Istoria Românilor – test grilă,
Limba română – test grilă, Limbă străină – test grilă. Probele se susțin concomitent și se notează separat.
Candidații de etnie romă vor depune la dosarul de recrutare, pe lângă documentele solicitate de facultate și o adeverință din partea unei organizații legal constituită a romilor, în original, din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie și nu că este membru al respectivei organizații.
Candidații care optează pentru admiterea la Academia de Poliție, pot participa și la concursul de admitere în una din școlile de agenți poliție.
***Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale premiile I, II, III, mențiune, premii speciale la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de M.E.C.T., la disciplinele de concurs, au dreptul de a fi admiși și de a urma cursurile, pe locuri finanțate de la buget (art.7, alin.2 din O.M.Ed.C. nr. 3315 / 2008), în cadrul numărului de locuri prevăzut pentru admitere, după ce au promovat etapa I – probe eliminatorii.
***Candidații care au obținut premiile I, II sau III la concursurile școlare la nivel național sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.C.T., în cel puțin unul din ultimii doi ani de școlarizare, la disciplinele de concurs, pot fi admiși, fără concurs (art.7, alin 2 și alin 3 din O.M.Ed.C. nr. 3315/2008), în cadrul numărului de locuri prevăzute pentru admitere, după ce au promovat etapa I – probe eliminatorii.
Candidații care se regăsesc în „Lista olimpicilor naționali sau internaționali, absolvenți de liceu, pentru admiterea în învățământul superior”, emisă de M.E.C.T., vor prezenta la înscriere copia legalizată după diploma obținută la concursurile școlare internaționale, la nivel național sau pe grupe de țări.
Notă: Cursurile Academiei nu pot fi urmate în paralel cu cele de la alte instituții de învățământ superior.
Pentru relații suplimentare cei interesați se vor adresa Serviciului Management Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție al județului Bihor, municipiul Oradea, str. Republicii nr. 50, telefon 0259/403.111 sau 0259/403.112, unde se vor face și înscrierile  până la data de 30 mai 2008.
Serviciul Management-Resurse Umane al I.P.J. Bihor

 

Trimite email
marți, 23 aprilie 2024, 00:29:15 Ora de vară a Europei de Est