Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre partaj

Noul Cod Civil (74)

Despre partaj

Proprietatea comună poate să înceteze prin partaj, actul prin care bunul comun se împarte între coproprietari sau este atribuit unuia dintre aceștia.

Partajul poate să fie cerut oricând de către proprietarii aflați în indiviziune, putându-se realiza prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească, în condițiile legii. Partajarea bunurilor imobile, prin bună învoială, se poate face numai prin act autentic notarial.
Codul civil prevede că nu pot fi partajate părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente (scările, uscătorii, ghene, terase etc.) decât în cazul când aceste părți încetează a mai fi destinate folosinței comune.
Spre deosebire de vechea legislație, care interzicea partajarea bunurilor comune ale soților în timpul căsătoriei, noul Cod Civil a eliminat această interdicție, soții având posibilitatea de a-și partaja (împărți) bunurile lor comune chiar în timpul derulării căsătoriei, fără a fi obligați să motiveze această acțiune.
Partajul bunurilor comune se va face în natură, proporțional cu cota - parte a fiecărui coproprietar. Așadar, pentru bunurile aflate în devălmășie, mai întâi se va stabili de către coindivizari care este cota - parte de proprietate a fiecăruia, în funcție de contribuția la dobândirea acelor bunuri.
Dacă bunul nu este comod partajabil în natură (ex. un apartament), partajul se va face, fie prin atribuirea întregului bun în favoarea unuia sau a mai multor coproprietari, cu plata unei sulte pentru cel ce își dă partea sa, fie prin vânzarea bunului în modul stabilit de către proprietari ori, în caz de neînțelegere, prin licitație publică, urmată de împărțirea prețului obținut proporțional cu cota - parte a fiecărui coindivizar.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

marţi, 28 ianuarie 2020