Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre uzufruct (2)

Noul Cod Civil (77)

Despre uzufruct (2)

Titularul dreptului de uzufruct are dreptul de a închiria sau, după caz, de a arenda bunul primit în uzufruct (dreptul de a culege fructele civile ale bunului). Închirierea sau arendarea încetează o dată cu stingerea uzufructului, la expirarea termenului acestuia.

La încetarea uzufructului, uzufructuarul nu poate pretinde vreo despăgubire pentru lucrările adăugate unui bun imobil, cu excepția lucrărilor necesare, ținând de însăși existența bunului, care oricum ar cădea în sarcina proprietarului.
Uzufructuarul este obligat însă să îl despăgubească pe nudul proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea necorespunzătoare a bunurilor date în uzufruct.
Proprietarul poate cere uzufructuarului să depună o garanție (gaj, ipotecă) pentru folosirea și exploatarea corespunzătoare a bunurilor date în comodat. Dacă uzufructuarul nu poate oferi o garanție, la cererea nudului proprietar, instanța va numi un administrator al imobilelor, care se va îngriji de buna exploatare a acestora.
Uzufructul se stinge în următoarele cazuri: la expirarea termenului de constituire, moartea uzufructuarului, prin consolidare (atunci când uzufructuarul devine și proprietar al bunului), renunțarea expresă la uzufruct, neuzul timp de 10 ani, abuzul de folosință a bunului, pieirea bunului printr-un caz de forță majoră.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

sâmbătă, 14 decembrie 2019