Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”

Mâine, lansarea oficială a proiectului

„Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”

Ministerul Educației Naționale, în calitate de beneficiar, va lansa mâine, joi, 11 septembrie 2014, proiectul „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”, Contract POSDRU/153/1.1/S/142342, SMIS 52837, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. Acces la educație și formare profesională inițială de calitate.

Obiectivul general al proiectului este de îmbunătățire a ofertei educaționale la nivel național și creșterea calității în sistemul de învățământ prin elaborarea și implementarea cursului opțional de tip Curriculum la decizia școlii (CDS) Istoria recentă a României, dedicat ariei curriculare Om și societate, și a utilizării resurselor multimedia din pachetul educațional, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).
Proiectul se adresează elevilor din învățământul  preuniversitar și personalului din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum din învățământul preuniversitar.
Biroul de presă

Trimite email

luni, 30 martie 2020