Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Cartea și biblioteca - prietenii copiilor”

În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bihor

„Cartea și biblioteca - prietenii copiilor”

În anul școlar 2013 – 2014, CCD Bihor a derulat proiectul educativ regional „Cartea și biblioteca - prietenii copiilor”, ediția a II-a, sub coordonarea d-nei bibliotecare prof. Mariana Trofin și a d-nei prof. Carmen Bodiu, director al CCD.

Proiectul a fost structurat pe trei secțiuni: educație plastică, creație literară și maeștrii condeiului.
Școala noastră a participat în cadrul primei secțiuni - educație plastică - intitulată ,,Lumea imaginară a cărților", profesorii coordonatori fiind Carmen Coroiu și bibl. inst. Ileana Tomescu.
În cadrul școlii, s-a făcut o selecție a celor mai reușite lucrări plastice care au fost trimise la CCD. Cele mai bune lucrări au fost premiate cu diplome și premii constând în cărți („Legende și povestiri" și  ,,Cartea și biblioteca, prietenii copiilor" - vol. 1). În cea de-a doua publicație, se regăsesc desenele și pozele fiecărui elev participant. Elevii noștri au obținut patru premii: Simoc Rahela, din cls. a VII- B (premiul II), Bugle Giorgiana cls. a VII-a B, Galea Giorgiana cls. a VI-a D și Lăzuran Larisa cls. a VI-a D (premii de participare).
Dorim să mai semnalăm o altă publicație, intitulată ,,Biblioteca în viața școlii", scoasă de Casa Corpului Didactic Bihor, în care a publicat și d-na bibliotecară, inst. Ileana Tomescu, un articol cu același titlu. În cadrul articolului au fost menționate câteva din creațiile literare ale elevelor: Toța Diana și Avram Lavinia ( din cls. a VIII-a A), din care reproducem câteva versuri: ,,O scoică de aur e inima mea,/ Și perla lecturii, se-ascunde în ea/ Când scoica se sparge de stâncile reci/ Doar perla lecturii rămâne pe veci".
Conducerea școlii felicită cadrele didactice și elevii care s-au implicat în derularea acestor proiecte.
Prof. Vancea Gabriel

Trimite email

vineri, 23 august 2019