Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Situația actuală a zăcământului de apă geotermală...

Joi, la la sediul Instituției Prefectului

Situația actuală a zăcământului de apă geotermală...

În data de 23.10.2014 la sediul Instituției Prefectului Județului Bihor s-a desfășurat o întâlnire inițiată de către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice cu privire la situația actuală a zăcământului de apă geotermală, existentă în cadrul perimetrului Oradea/Băile Felix/1 Mai.

La această întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Instituției Prefectului Județului Bihor, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Naționale Apele Române, Primăriei Comunei Sînmartin, ai Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, respectiv custodele rezervației naturale Pârâul Pețea, Muzeul Țării Crișurilor.        
În urma discuțiilor care au avut loc cu ocazia întâlnirii s-a stabilit un set de măsuri pe termen scurt și mediu și un calendar de implementare a acestora, în vederea soluționării situației de fapt care a dus la degradarea obiectivelor de conservare din cadrul rezervației naturale:
*realizarea unui studiu complex inițiat de ANRM privind resursele zăcământului geotermal la nivelul perimetrului Oradea/Băile Felix/1 Mai, în scopul evaluării resurselor de ape geotermale. După finalizarea studiului, în conformitate cu rezultatele acestuia, se vor stabili măsurile ce trebuiesc întreprinse în vederea utilizării durabile a zăcământului termal;
*constituirea unei comisii mixte de control compusă din reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu, Administrației Naționale Apele Române, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, Ministerului Administrației și Internelor, Administrației publice locale și Inspectoratului de Stat în Construcții, în vederea verificării în teren a situației de fapt a forajelor existente pe raza UAT Sânmartin și aplicarea măsurilor legale ce se impun;
*executarea de către ANRM, în regim de urgență, în imediata vecinătate a Lacului Pețea, a unui foraj cu rol de monitorizare a resurselor de ape geotermale și prezentarea rezultatelor obținute ca urmare a monitorizării efectuate prin forajul menționat;
*continuarea alimentării artificiale a Lacului Pețea, dintr-un foraj situat în imediata vecinătate a acestuia, cu acordul și sprijinul SC Turism Felix SA și ISU Bihor;
*sistarea emiterii licențelor de explorare a zăcământului de apă geotermală la nivelul perimetrului Băile Felix/1 Mai, cu excepția solicitărilor exprese a entităților aparținând Statului român, până la finalizarea studiului complex de evaluare a zăcământului termal inițiat de ANRM.
Claudiu Adrian POP,
prefectul județului Bihor

Trimite email

duminic, 18 august 2019