Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Administrarea bunurilor altuia. Obligațiile administratorului față de beneficiar

Noul Cod Civil (82)

Administrarea bunurilor altuia. Obligațiile administratorului față de beneficiar

Administratorul bunurilor altuia poate acționa numai în limitele puterilor ce îi sunt conferite prin lege ori de către beneficiar prin actul de constituire (procură sau contract).

Administratorul nu va fi răspunzător pentru pieirea bunurilor administrate din cauza vechimii lor, a naturii perisabile a acestora ori datorită folosinței obișnuite, neculpabile.
Administratorul trebuie să acționeze cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale proprii. El nu își poate exercita atribuțiile în interesul său propriu, fiind obligat să-l anunțe de îndată pe beneficiar despre orice interes pe care l-ar avea într-o anumită acțiune de administrare și care este de natură să îl pună într-o situație de conflict de interese.
În timpul exercitării calității sale, administratorul nu va putea încheia contracte având ca obiect bunuri supuse administrării prin care el să dobândească drepturi asupra acestora, decât cu împuternicirea expresă a proprietarului (beneficiarului).
Dacă există mai mulți beneficiari concomitenți (cum sunt coproprietarii), administratorul este ținut să acționeze cu imparțialitate, ținând cont de drepturile și interesele fiecăruia dintre ei.  
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

duminică, 15 decembrie 2019