Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Au depus Jurământul militar

Vineri, la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”

Au depus Jurământul militar

Vineri, 7 noiembrie 2014, în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu" din Oradea a avut loc festivitatea de depunere a Jurământului militar de către cea de a 25-a serie de elevi declaraţi admişi în urma susţinerii examenului din sesiunea august - 2014.

Ziua depunerii jurământului militar este o zi importantă atât pentru noi, personalul permanent al şcolii, cât şi pentru tinerii elevi care trăiesc cu vizibilă emoţie acest înălţătorul moment, împărtăşit, deopotrivă, cu cei dragi, prezenţi la eveniment, rude şi prieteni.
Cei şaizeci de elevi care au depus vineri Jurământul militar, dintre care paisprezece fete şi patruzeci şi şase de băieţi, au fost declaraţi admişi în urma unui examen de admitere care s-a desfăşurat în două etape:  A) Testul de evaluare a cunoştinţelor care s-a desfăşurat sub forma unui test grilă la Limba şi literatura română şi o limbă străină la alegere (engleză, franceză)
B) Probe eliminatorii: pregătire fizică, testare psihologică şi vizită medical. Durata studiilor este de doi ani, elevii fiind pregătiţi pentru a deveni agenţi ai Poliţiei de Frontieră la frontierele externe ale UE. Curricula de învăţământ este reactualizată permanent în baza experienţei acumulate din parteneriatele pe care instituţia noastră le are încheiate cu Şcoala similară din Eschwege - Germania, Şcoala Medie de Ordine Publică din Miskolc şi Şcoala Medie de Ordine Publică din Szeged ambele din Ungaria. Elevii şcolii noastre parcurg în aceşti doi ani de studii un proces de învăţământ modern, centrat pe formarea unor competenţe din standardul de pregătire profesională (Competenţe cheie, care permit transferul formării iniţiale pe piaţa muncii, prin următoarele module: comunicare profesională, comunicare profesională într-o limbă străină, utilizarea tehnicii de calcul şi comunicaţii; Competenţe generale, care permit pregătirea comună a elevilor pentru domeniul ordinii şi siguranţei publice: pregătire comună a poliţiştilor, jandarmilor şi pompierilor prin următoarele module: asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii, utilizarea noţiunilor generale de drept, conducerea autovehiculelor şi instruire militară general; Competenţe speciale, care rezultă din misiunea specifică a poliţiei de frontieră prin următoarele module: asigurarea supravegherii frontierei de stat, realizarea controlului frontierei de stat, constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor de frontier, combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi realizarea intervenţiei poliţieneşti).
Pentru a-şi forma toate aceste competenţe, elevii au alături un corp de cadre didactice competente şi dispun de o bază material-didactică completă în continuă modernizare, au la dispoziţie laboratoare de specialitate, o zonă de simulări tactice, laborator de limbi străine şi de informatică moderne cu acces permanent la Internet. Toate acestea au fost realizate cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi al unor proiecte cu finanţare europeană prin fonduri PHARE.
Festivitatea
La festivitate au fost invitaţi: dl chestor de poliţie VASILE GUŞATU - directorul Direcţiei Management Resurse Umane din IGPF, prefectul judeţului Bihor, domnul CLAUDIU POP, preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul CORNEL POPA, dl comisar de poliţie DONCU CRISTIAN - reprezentantul Direcţiei Generale Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne, reprezentanţi ai altor instituţii publice din municipiul Oradea, comandanţi şi şefi ai structurilor M.A.I.şi M.Ap.N din garnizoana Oradea, veterani de război, înalte feţe bisericeşti ale Episcopiei Ortodoxe Oradea, şefi şi directori ai instituţiilor cu care şcoala cooperează, părinţi, rude şi prieteni ai tinerilor elevi. Am salutat prezenţa la festivitate a delegaţiei Şcolii Medii de Ordine Publică din Misckolc - Ungaria, condusă  de colonel de poliţie ISTVAN DOBAK.
În cuvântul rostit, dl chestor de poliţie VASILE GUŞATU a transmis mesajul inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, chestor general de poliţie IOAN BUDA.
Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea efectivului şcolii, sub privirile tuturor celor prezenţi. Momentul mult aşteptat al întâlnirii elevilor de anul I cu cei dragi a continuat cu vizitarea spaţiilor de învăţământ şi de cazare din cadrul instituţiei noastre.
Comisar de poliţie,
MICHEŞ EUGEN
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: Au depus Jurământul militar.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 19 august 2019