Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Multiculturalitatea în spațiul românesc”

Vineri, la I.S.J. Bihor, simpozionul național „Roman Ciorogariu – spirit european”

„Multiculturalitatea în spațiul românesc”

Inspectoratul Școlar al județului Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și Casa Corpului Didactic Bihor au organizat, vineri, 23 mai 2008, în cadrul „Zilelor Casei Corpului Didactic”, cea de-a doua ediție a simpozionului național „Roman Ciorogariu – spirit european”, cu tema „Multiculturalitatea în spațiul românesc”, având doi distinși invitați: prof. Vasile Timiș, inspector general în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și Preasfințitul Sofronie Drincec, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Lucrările au fost deschise de prof. Ioan Șereș, generalul Inspectoratului Școlar, care a salutat distinșii invitați și s-a arătat încântat de interesul pe care l-au manifestat cadrele didactice față de tema propusă. Trebuie să spunem că în programul actualei ediții au fost cuprinse nu mai puțin de 49 de lucrări ale unor cadre didactice și preoți din Oradea, Beiuș, Oșorhei, Haieu, Derna, Urviș, Chijic, Burda, Sânmartin, Ineu și Alba Iulia (județul Alba).
2008 – „Anul sfintei Scripturi și sfintei Liturghii”
În cuvântul său, presfințitul părinte Sofronie a vorbit despre multiculturalitatea Europei unite – ca despre un dialog fericit între culturile naționale ale țărilor europene, din care și prin care fiecare cultură și națiune se îmbogățește; o îngemănare și o oportunitate pentru a afirma caracterul  creștin al civilizației europene multicolore, ca un mozaic în care ne găsim cu toții. În acest context european, simpozionul și tema sunt actuale, iar episcopul Roman Ciorogariu este contemporanul nostru.
Presfinția Sa a ținut apoi să sublinieze faptul că anul 2008 este „Anul sfintei Scripturi și sfintei Liturghii”, când se împlinesc date rotunde de la tipărirea sfintei Scripturi (1688 – tipărirea Bibliei lui Șerban Cantacuzino) și o jumătate de mileniu de la apariția primei cărți în limba română (1508 – Liturghierul slavonesc al lui Macarie).
„Tinda bisericii a devenit altarul educației”
Inspectorul general al M.E.C.T., prof. Vasile Timiș, a surprins plăcut auditoriul cu date și informații inedite și cu un discurs elevat care trăda erudiție, putere de sinteză și calități oratoricești. Făcând trimiteri la mutațiile benefice care s-au produs în învățământul românesc în ultimii ani, inspectorul general s-a referit la importanța care i se acordă astăzi predării religiei în școală (de cei 12.000 de profesori de religie), programele care se derulează în școli în acest sens, elevul ajungând să-și asume chiar și o identitate religioasă (în cadrul celor 15 culte religioase recunoscute în România, din cele 18).
„Putem duce zona educației în grădina Raiului”... „Dumnezeu însuși, lucrează ca un profesor desăvârșit”, cum plastic s-a exprimat prof. Vasile Timiș.
De la masa prezidiului, aumai luat cuvântul prof. Virginia Tiurbe, directorul C.C.D. Bihor și consilier Stelian Gomboș, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte.
În prezentarea comunicărilor, primul cuvânt l-au avut inspectorii școlari Elisaveta Roșu și Florin Negruțiu (care au fost și moderatorii manifestării). În lucrarea prezentată, cei doi inspectori vorbesc despre Roman Ciorogariu ca despre un apărător al valorilor naționale și promotor al bunei conviețuiri interetnice.
Să mai spunem faptul că și reprezentantul M.E.C.T., conf. univ. dr. Vasile Timiș, a prezentat o comunicare în cadrul simpozionului, intitulată „Educația și experiența religioasă în contextul multicultural și multiconfesioal european”.  (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: „Multiculturalitatea în spațiul românesc”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

mari, 18 iunie 2019