Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Sesiune de comunicări şi târg de carte

Miercuri, la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Sesiune de comunicări şi târg de carte

Miercuri, 26.11. 2014, la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor a avut loc sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Perspective ale politicilor privind parteneriatul şcoală - familie - comunitate".

 În deschiderea sesiunii, d-na director a Casei Corpului Didactic, prof. Carmen Bodiu a subliniat importanţa parteneriatului într-o comunitate aliniată standardelor europene, evidenţiind faptul că această pleiadă reprezintă tripticul de aur necesar dezvoltării integrale şi armonioase a fiinţei umane în devenire. Din partea Universităţii din Oradea a fost invitată d-na asistent universitar, drd. Brihan Alina, de la Facultatea de Istorie, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele  Comunicării, care a susţinut o prelegere pe tema cetăţeniei active în rândul tinerilor.
D-na prof. dr. metodist Popa Rodica a moderat activitatea, ilustrând conceptul de parteneriat cu un scurt istoric, evidenţiind faptul că fenomenul de parteneriat nu este unul nou, întrucât lucrările filozofilor antici atestă elemente conturate cu privire la colaborarea instituţiilor sociale. Comunicarea cu şcola şi cu agenţii comunitari necesită redefinirea optimizarea şi fundamentarea pedagogică a parteneriatului. Surpriza oferită participanţilor, cadre didactice din învăţământul preuniversitar bihorean, a constat în organizarea unui Târg de carte, la care şi-au dat concursul atât edituri, cât şi papetării din Oradea, dornici să ofere celor interesaţi informaţii asupra ultimelor apariţii în domeniu.   
Parafrazându-l pe scriitorul Carlos Ruiz Zafon în viziunea căruia „cărţile sunt oglinzi, vezi în ele doar ceea ce ai deja în tine", d-na director Carmen Bodiu a evidenţiat rolul cărţilor în viaţa cadrelor didactice  şi a elevilor. Cu acest prilej, cadrele didactice au fost invitate să vizioneze exponatele, din cadrul târgului organizat de Editura „Didactica Militans" Casa Corpului Didactic Oradea, cărţile fiind prezentate de d-na prof. metodist Popa Diana, responsabilul editurii.
La eveniment a participat un număr de 66 de cadre didactice de la unităţile şcolare din Oradea şi din judeţ. Lucrările abordate au particularizat aria semantică largă a parteneriatului, tematica făcând parte din programul actual de guvernare. Unele au tratat parteneriatul ca un angajament într-o acţiune comună: şcoală - familie - actori comunitari sau ca un acord de colaborare mutuală între parteneri egali, altele s-au axat pe parteneriat ca şi cadru instituţional de rezolvare a problemelor şcolii.
Toate lucrările au ilustrat şi au evidenţiat exemple concrete, de bună practică utilizate în activitatea dascălilor bihoreni, dar şi preocuparea acestora pentru cunoaştere, cercetare şi progres.
Prof. metodist Popa Diana
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: Sesiune de comunicări şi târg de carte.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 8 aprilie 2020