Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Masă rotundă şi lansare de carte la CCD

Festivalul Național al Șanselor Tale

Masă rotundă şi lansare de carte la CCD

Sâmbătă, 29.11.2014, la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor a avut loc închiderea festivă sau ora de bilanț a uneia dintre cele mai îndrăgite manifestări derulate în școlile din învățământul preuniversitar: Festivalul Naţional al Şanselor Tale.

Aflat la a XV-a ediţie, acest program se înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al învăţării, precum şi al promovării dialogului intercultural şi al creşterii gradului de conştientizare a diversităţii culturale bazate pe valori comune. Evenimentul a fost organizat sub forma unei mese rotunde, ce a reunit cadre didactice, directori ai instituțiilor de învățământ, inspectori școlari, profesori metodiști, precum și reprezentantul Ministerului Educației Naționale, în calitate de coordonator al programului. Cu acest prilej a avut loc și lansarea cărţii „Imaginea publică a monarhiei în România, 1866-1947", în viziunea d-lui prof. dr. Cristea Niculae, o publicație ce provoacă întâlnirea dintre trecutul istoric și cercetarea prezentului.
În perioada 24 - 30 noiembrie 2014, „Festivalul Naţional al Şanselor Tale" s-a desfăşurat sub genericul „Oportunităţi de dezvoltare personală prin educaţie nonformală", România numărându-se printre cele 48 de ţări din lume care organizează anual acest eveniment. Acţiunile specifice festivalului s-au  desfăşurat în unităţi de învăţământ din întreg judeţul, 61 de şcoli răspunzând la invitaţia noastră. Parteneri implicaţi în derularea acţiunilor au fost: I.S.J. Bihor, consilii locale, biblioteci, I.P.J. Bihor, asociaţii ale părinţilor, Spitalul de copii Oradea, Detaşamentul de Pompieri Marghita, Teatrul de Stat „Regina Maria" Oradea.
Acţiunile promovate în cadrul festivalului  pun în evidenţă valenţele multiple ale educaţiei nonformale, în formarea personalităţii elevilor, prin promovarea documentelor europene şi naţionale; activităţi de învăţare nonformală, în sprijinul învăţării formale; dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate; acţiuni, activităţi culturale, sportive, de educaţie civică, educaţie pentru valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educaţie religioasă, estetică, dar şi prin prezentări de imagini foto, colaje, expoziţii, lansări de filme, carte și programe educaţionale.  Fireşte, au fost diseminate și împărtășite celor prezenți exemplele de bune practici din școlile bihorene.
În deschiderea activității, d-na director Carmen Bodiu a adresat un cuvânt de bun venit invitaților, evidențiind implicațiile manifestării și prezentând modul în care s-a implementat acest program în școlile bihorene. D-na prof. metodist Florina Szabo, în calitate de responsabil al programului, cea care a  asigurat până în acest an continuitatea şi buna desfăşurare a festivalului, a prezentat câteva date din statisticile și rapoartele anilor anteriori, urmând ca d-na prof. metodist Popa Diana, actualul responsabil al Festivalului, să prezinte datele înregistrate în anul școlar 2014/2015.  Exemple de bună practică și impactul unor activități inedite au fost prezentate de cadrele didactice prezente: d-na prof. Turcaş Rodica Mihaela de la Lic. Teoretic „Aurel Lazăr", d-na director a G.P.P. „Aleodor", prof. Dumea Ancuţa, iar de la C.T. „Traian Vuia", d-na prof. Duminica Sofia.
În continuare, d-na director Carmen Bodiu, moderator al evenimentului, realizează trecerea de la prezent spre istorie, oferind distinsului nostru oaspete, dl. prof. dr. Niculae Cristea, prilejul incursiunii în trecut. Domnia sa aduce în faţa auditoriului o pagină importantă din istoria României, prezentând cu rigurozitate ştiinţifică  aspecte din perioada monarhiei, concentrate în lucrarea domniei sale „Imaginea publică a monarhiei în România, 1866-1947".  În prezentarea cărții dl. profesor interacţionează cu auditoriul vizibil marcat de tema şi conţinutul interesant al cărţii. În încheiere, elevii de la Liceul de Artă, Popa Bianca, cls. a VII-a, (prof. Bonţu Aurica) și Syucs Ştefania, clasa a X-a, (prof. Mircescu Ariadna, corepetitor prof. Szabo Mercedes) ne-au încântat, ca și altă data, cu un program deosebit, adecvat tematicii, impresionând auditorul cu acuratețea interpretării.
 Întreaga festivitate a fost un prilej deosebit pentru cadrele didactice participante de a-și reîmprospăta cunoștințele, experiențele, dar și de a simţi căldura şi comuniunea ce caracterizează Festivalul Naţional al Şanselor Tale, precum și atmosfera efervescentă a manifestării de la Casa Corpului Didactic a Județului Bihor.
Prof. metodist Popa Diana
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: Masă rotundă şi lansare de carte la CCD.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 13 august 2020