Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Boboteaza la Sf. Apostol Andrei

Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

Boboteaza la Sf. Apostol Andrei

„Şi un glas din ceruri S-a auzit: Acesta este Fiul Meu Cel Iubit, întru care am binevoit".

Iubiţii noştri credincioşi,
Dăm slavă lui Dumnezeu, mai întâi, că ne-a-nvrednicit să ajungem această sfântă şi mare zi, a Bobotezei; sărbătoare care încheie ciclul de sărbători creştine pe care le-a rânduit biserica în această perioadă. În 25 decembrie, am sărbătorit Naşterea Domnului sau Crăciunul, la 1 ianuarie, Tăierea împrejur, la 8 zile de la naştere, pe Sfântul Vasile şi Anul Nou, iar astăzi (marţi, 6 ianuarie 2015 - n.n.), un mare praznic, o mare sărbătoare, Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza".  
Am citat din cuvântul de învăţătură pus la suflet de părintele vicar Vasile Bota.
Vorbind despre sărbătoarea zilei, Botezul Domnului, părintele a ţinut să sublinieze că este una dintre cele mai vechi sărbători creştine. „Până în veacul al IV-lea, la sfârşit, în data de 6 ianuarie, se sărbătorea atât Crăciunul, cât şi Botezul Domnului. Întrucât sunt câteva diferenţe între arătarea Domnului de la Naşterea Sa şi arătarea Preasfintei Treimi la Botez, biserica a rânduit, repet, la sfârşitul secolului al IV-lea, să separe cele două evenimente importante din viaţa mântuirii noastre. Şi am amintit de câteva deosebiri. Mai întâi, la Naşterea Domnului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost descoperit doar păstorilor şi magilor. La Botezul Domnului, însă, a fost descoperit lumii întregi de către Ioan Botezătorul. La Naşterea Domnului, S-a arătat doar a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, întrupat care S-a făcut om, pe când la Botezul Domnului, S-a descoperit Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. De aceea, în Troparul sărbătorii mărturisim acest adevăr, semnificaţia sărbătorii:
În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; şi Duhul în chip de porumb (el) a adeverit întărirea cuvântului.
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie!"
În continuare, părintele vicar Vasile Bota a stăruit în a ne lămuri, prin intermediul unor întrebări (retorice) dacă avea nevoie Fiului lui Dumnezeu (care era fără de păcat, care s-a născut şi fără de păcatul strămoşesc) să fie botezat? Părintele a ţinut apoi să sublinieze marea diferenţă (o totală diferenţă) care există între Botezul lui Ioan şi botezul creştin. „Dacă nu înţelegem această diferenţă, uşor cădem în rătăcire, spunând că dacă Hristos S-a botezat exact la 30 de ani, aşa trebuie să ne botezăm şi noi, creştinii", confundând Botezul lui Ioan cu botezul creştin. Dacă vom deschide paginile sfintei Scripturi, însă, vom vedea că se vorbeşte despre trei feluri de botezuri..."
Apoi, afară, pe solea din faţa bisericii, am urmărit slujba de sfinţire a apei celei mari din ziua de Bobotează, prin invocarea şi prin lucrarea Duhului Sfânt, ca să fie de folos: „Pentru că apa se sfinţeşte să fie folositoare atât sufletului, cât şi trupului, spre iertarea păcatelor, spre întărire sufletească, spre alungarea demonilor, spre vindecare de boli...", a precizat părintele vicar.
În deplină rânduială, una proverbială, în această parohie, consilierii au umplut sticlele creştinilor cu apă sfinţită.
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze (42 de poze), accesaţi Galeria foto: Boboteaza la Sf. Apostol Andrei.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminică, 26 ianuarie 2020