Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre proprietatea publică

Noul Cod Civil (83)

Despre proprietatea publică

Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ - teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Aparțin exclusiv proprietății publice bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite prin lege.
Celelalte bunuri care aparțin statului ori unităților administrativ - teritoriale fac parte, după caz, din domeniul public sau din domeniul privat al acestora, însă numai dacă au fost, la rândul lor, dobândite prin unul din modurile prevăzute de lege.
Care sunt aceste moduri de dobândire? 
Dreptul de proprietate publică se dobândește astfel:
*prin achiziție publică, efectuată în condițiile legii;
*prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;
*prin donație sau legat, acceptat în condițiile legii, dacă bunul, prin voința dispunătorului, devine de uz sau de interes public;
*prin convenție cu titlu oneros (cumpărare), dacă bunul, prin natura lui sau prin voința dobânditorului, devine de uz ori de interes public;
*prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia;
*prin alte moduri stabilite expres de lege.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

joi, 13 august 2020