Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre moştenire (2)

Noul Cod Civil (85)

Despre moştenire (2)

Este foarte important de ştiut că nu se pot face acte juridice cu privire la o succesiune nedeschisă (acte făcute înainte de a deceda autorul succesiunii). Codul civil prevede că, dacă s-au făcut astfel de acte, acestea sunt lovite de nulitate absolută, adică oricând se poate cere constatarea nulităţii acestora.

În astfel de situaţii, de cele mai multe ori, se găsesc unii dintre moştenitori care solicită notarului public să le întocmească un act (o declaraţie autentică) prin care renunţă, spre exemplu, la succesiunea după părinţi sau numai după un părinte, în condiţiile în care aceştia încă nu au decedat. Raţiunea unei astfel de cereri ar fi aceea de a asigura pe ceilalţi moştenitori că renunţătorul nu ar mai avea nicio pretenţie la moştenire după moartea părinţilor şi că aceasta ar reveni în totalitate celorlalţi moştenitori.
Sigur că notarul public va respinge o astfel de cerere pentru că nimeni nu poate să facă acte legale referitoare la o succesiune care, de fapt, nici nu există, câtă vreme presupusul autor al acesteia nu a decedat. Chiar dacă, din neglijenţă, s-ar întocmi astfel de acte, acestea nu au niciun efect, fiind nule de drept, „renunţătorul" putându-şi redobândi calitatea de moştenitor al celui decedat.
Tot astfel, nu se pot încheia acte prin care un presupus moştenitor înstrăinează ori promite înstrăinarea unor drepturi (bunuri) dintr-o succesiune nedeschisă, fiind şi acestea lovite de nulitate absolută.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

miercuri, 5 august 2020