Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Soluţie de modernizare a Serviciului Public de Ocupare

Proiect strategic POSDRU/123/4.1/S/130608

Soluţie de modernizare a Serviciului Public de Ocupare

În prezent Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitate de beneficiar, şi SC Soft Business Union SRL, în calitate de partener, implementează proiectul strategic „Acţiunea: Prepaid! - Soluţie de reformare şi modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a indemnizaţiei de şomaj".

Proiectul „Acţiunea: Prepaid! - Soluţie de reformare şi modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plată a indemnizaţiei de şomaj", susţine îndeplinirea angajamentelor din PNR 2011-2013 prin activităţi complementare celor pe care le desfăşoară Serviciul Public de Ocupare, direcţie în care amintim: investiţii în modernizarea SPO, mutarea centrului de greutate al serviciilor cât mai aproape de domiciliul clienţilor, acţiunea în reţele de actori sociali relevanţi pentru stimularea ocupării, asistarea metodică atât a personalului SPO cât şi a clienţilor în schimbarea atitudinii şi nivelului de deprinderi necesare acţiunii pe piaţa muncii.
Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor Serviciul Public de Ocupare, prin proiect se va realiza şi implementa un instrument financiar pentru plata indemnizaţiei de şomaj - cardul Prepaid, având drept scop eficientizarea muncii în cadrul Serviciului Public de Ocupare, furnizând astfel un nou serviciu self-service pentru cele 43 de agenţii judeţene şi implicarea unui grup ţintă de 80 de persoane.
În acest context, prin implementarea acestui instrument de plată la nivel naţional se urmăreşte întărirea capacităţii SPO, precum şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate de acesta persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Adrian Dragomir,
manager de proiect

Trimite email

sâmbătă, 14 decembrie 2019