Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre moştenire (3)

Noul Cod Civil (86)

Despre moştenire (3)

Cine are capacitatea de a moşteni?

Orice persoană poate moşteni, dacă există în momentul deschiderii moştenirii.
Sunt considerate că există la data deschiderii succesiunii şi următoarele persoane:
*copilul conceput, dacă se naşte viu (art. 36 din Codul Civil prevede că „drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţie, însă numai dacă el se naşte viu").
*cel dispărut, dacă nu a intervenit o hotărâre judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.
Dacă, în cazul morţii concomitente a mai multor persoane, nu se poate stabili că una a supravieţuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se moşteni una pe alta, atunci când ar avea vocaţie succesorală reciprocă. În astfel de situaţii se pot afla comorienţii - persoane decedate în aceeaşi împrejurare, spre exemplu într-un accident aviatic, când nu se poate stabili cine a decedat cel dintâi.
Tot astfel, nu au capacitatea de a se moşteni una pe alta nici persoanele cu privire la care, chiar dacă au murit în împrejurări diferite, în locuri diferite, nu se poate determina că au murit în momente diferite, prezumându-se, astfel, că au murit în acelaşi timp.  
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

marţi, 22 octombrie 2019