Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Simpozion interjudeţean „Autoeducaţia şi educaţia permanentă”

Joi, la CCD Bihor

Simpozion interjudeţean „Autoeducaţia şi educaţia permanentă”

Joi, 26.03.2015, la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, a avut loc simpozionul interjudeţean cu tema „Autoeducaţia şi educaţia permanentă".

În deschiderea sesiunii, dna director Carmen Bodiu a adresat un cuvânt de bun venit invitaţilor, evidenţiind importanţa şi actualitatea temei propuse şi salutând participarea cadrelor didactice din mai multe judeţe: Cluj, Maramureş, Satu Mare, Timiş, Arad.
Deschiderea festivă a lucrărilor a fost continuată de un moment artistic susţinut de elevii Liceului de Arte din Oradea, moment care a constituit o punte de legătură spre pledoaria pentru autoeducaţie.
Ne-am simţit onoraţi de prezenţa doamnei profesor universitar, doctor Elena Bonchiş, care a susţinut prelegerea cu tema: „De la cunoaşterea de sine, la autoeducaţia bazată pe principiul inteligenţei emoţionale". Dna profesor subliniază frumuseţea meseriei de profesor, având ca punct de plecare „Povestea înaltului turn", Augusto Cury (2005), din volumul „Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi. Apelând la cea mai completă definiţie dată autocunoaşterii, care aparţine lui V. Pavelcu (1970,1982) şi conform căreia „cunoaşterea de sine este cheia apropierii de cei din jur", doamna profesor oferă câteva metode eficiente de autocunoaştere: autoobservarea, meditaţia, rugăciunea.
 Autoeducaţia este un deziderat al zilelor noastre, pentru că nicicând omul nu s-a întrebat atât de mult şi atât de îngrijorat „Educaţia încotro"? „Quo vadis paedagogia"? Dna prof. Elena Bonchiş evidenţiază ideea conform căreia omul este responsabil de propria sa devenire, fericită sau nefericită. Sintagma „arta de a te educa" trebuie privită prin prisma unui act al conducerii de sine, care poate deveni ştiinţă şi artă.
Omenirea are astăzi nevoie mai mult ca oricând de cele patru virtuţi ale antichităţii: curaj, cumpătare, dreptate şi prudenţă.
Ne punem întrebarea: suntem sau nu capabili să învăţăm, să deprindem aceste calităţi? Răspunsul trebuie să fie afirmativ, nu e uşor, dar e posibil, prin autopersuasiune, autoconstrângere, exerciţiu,  jurnal intim.
Un alt concept despre care invitaţii au solicitat mai multe informaţii este acela de „inteligenţă emoţională". Studiile care analizează dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii sunt foarte numeroase, aplicaţiile practice sunt însă mai puţine, din cauza schismei dintre lumea academică şi cadrele didactice, care lucrează efectiv cu copii şi adolescenţi. Modelul SATGIAPO  este utilizat în dezvoltarea inteligenţei/competenţei emoţionale prin asumarea unor acţiuni responsabile. SATGIAPO reprezintă un model pe care îl pot folosi părinţii şi cadrele didactice pentru dezvoltarea socio-emoţională a copiilor. Numele reprezintă un acronim al etapelor necesare pentru abordarea acestor probleme.
În continuare, dna prof. metodist dr. Rodica Popa, moderator al simpozionului, dă cuvântul cadrelor didactice pentru a-şi susţine lucrările. Lucrările prezentate sunt de calitate şi respectă tematica propusă. Este susţinută teoria conform căreia personalităţile de seamă şi geniile nu se nasc şi nu se creează, ci se autocreează. Dna prof. Chira Ana, de la Şcoala Gimnazială Mireşu Mare, Maramureş, evidenţiază felul în care poezia se îmbină cu momente ale comunicării artistice. Dna prof.  Nuţă Angela, de la Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea prezintă etapele parcurse de un profesor debutant spre o carieră de succes, prin autoeducaţie. Dna prof. Hercuţ Otilia, de la Liceul „Ady Endre" Oradea, susţine lucrarea intitulată „Heutagogy", insistând pe capabilitatea de a învăţa a adulţilor.
Evenimentul a prilejuit dialogul cadrelor didactice din zone diferite ale ţării, care au venit în sprijinul ideii de necesitate a întregirii operei de autoformare şi automodelare.
Simpozionul interjudeţean, organizat de CCD Bihor, a fost o demonstraţie de succes a felului în care cadrele didactice din învăţământul preuniversitar au înţeles că succesul în cariera didactică este asigurat de permanenta preocupare pentru educaţie şi autoeducaţie, iar asigurarea calităţii actului instructiv-educativ este direct legată de preocuparea pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Prof. metodist Popa Diana

Trimite email

sâmbătă, 8 august 2020