Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice (din Bihor)

Vineri, s-au desfăşurat

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice (din Bihor)

Învăţătorii, institutorii şi profesorii din ciclul primar, aparţinând şcolilor arondate la Centrul metodic Oradea Est şi-au desfăşurat, vineri, 27 martie 2015, activităţile metodice la Eco Şcoala „Oltea Doamna".

Directorii şcolii, dl prof. Mircea Mitran şi directorul adjunct, d-na prof. dr. Liliana Bocoi, împreună cu responsabilii comisiilor  metodice, respectiv responsabilii de cerc pe nivel de clase, s-au preocupat pentru asigurarea condiţiilor şi materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor metodice.
Invitaţii de onoare ai cercului au fost d-na inspector şcolar de specialitate, prof. Felicia Ianţa şi d-na conf. univ. dr. Delia Bîrle, care au supervizat, dar au şi participat la dezbaterea celor două teme ale cercului: Valorificarea mijloacelor didactice în procesul de învăţământ, respectiv Metode şi tehnici de abordare a elevilor cu ADHD cu dificultăţi de învăţare şi adaptare.
Gazdele au pregătit un frumos plian, cuprinzând activităţile speciale (aplicaţiile)  oferite drept suport pentru acest eveniment şi au prezentat, în premieră, două auxiliare utile: „O călătorie misterioasă prin lumea florilor", auxiliar didactic realizat de Johana Florentina Păscar, în parteneriat cu Violeta Taichiş şi Elena Pavel. Mapa conţine o poveste şi 30 de planşe frumos colorate cu ajutorul cărora, printr-un joc logico-matematic, elevii îşi vor însuşi, cu uşurinţă, într-un mod creativ, tabla înmulţirii şi nu numai, după cum ne asigură autorii.
Cel de-al doilea auxiliar se numeşte „File de poveste" (lectură adaptată pentru ciclul primar) şi a fost realizat de Elena Viorica Brege şi Doina Victoria Sabău, sub coordonarea lect. univ. drd. Gheorghe Lazăr Erdeli. Mapa conţine fişe alb-negru, cu texte adaptate din basme şi poveşti îndrăgite, însoţite de câteva desene, reprezentând scene importante din poveştile îndrăgite.
La cercul pedagogic al învăţătorilor de la clasa pregătitoare, condus de prof. Simona Lucaciu, s-a oferit cadrelor didactice spre completare şi câte un chestionar; prof. Ioana Jula a prezentat în PPT un material cu trimitere la temele cercului, iar prof. Gabriela Codoreanu ne-a surprins cu secvenţe dintr-un  film care prezenta trupa Albinuţelor la Ziua Mondială a Teatrului de Păpuşi; au mai prezentat materiale: prof. Laura Vonea, Laura Pavel, Ramona Bireş, iar la dezbateri au participat, alături de Simona Lucaciu, Liana Sabo şi Daniela Pece. Au mai prezentat referate şi au avut intervenţii: prof. Ioana Cabău, Daniela Mureşan, Ioana Negruţ, Cristiţa Luca şi Alina Duma.
În intervenţia sa, conf. univ. dr. Delia Bîrle avea să sublinieze că un elev cu ADHD „nu are empatie, trebuie lăudat, vrea acceptare şi iubire, necesită ajutor din partea unei echipe şi aşteaptă o soluţie favorabilă".
La clasele I şi a II-a, activităţile au fost coordonate de prof. metodist Simona Vancea. Aici aveam să consemnăm un moment festiv, susţinut de un grup de elevi din clasa I, îndrumaţi de prof. Romelia Ciarnău; ei au prezentat „Buchetul de primăvară". În prezentarea funcţiilor mijloacelor de învăţământ, doamna Romelia a exemplificat făcând trimiteri şi la activităţile celorlalţi colegi: Luminiţa Petca, Diana Borz, Viorica Mitran şi Pamela Pop. În abordarea celeilalte teme, s-a plecat de la materialul oferit de prof. Rodica Foltuţ „Educarea emoţională şi comportamentală a copilului cu ADHD -metode de autocontrol, management (auto-observare, auto-evaluare, auto-întărire)". După activităţile Clubului Albinuţelor, prof. Luminiţa Petca ne-a reţinut atenţia cu o activitate interactivă. Au mai prezentat referate: Popuş Florica, Manoliu Camelia, Barbonţa Lavinia şi Coşereanu Mihaiela. La dezbaterea celei de-a doua teme s-au remarcat: prof. Adriana Popa, Kocsis Iuliana, Mariana Tiriteu, Maria Hoca şi Maria Martin. În intervenţia sa, d-na Delia Bîrle s-a referit la: secretul actului medical, colaborarea între şcoală, familie şi specialist, empatizarea cu familia, găsirea unor modalităţi de gestionare a comportamentului, formarea echipei de lucru şi terapia centrată pe elev, şcoală şi familie. Pentru o mai bună înţelegere a problemelor, d-na inspector şcolar Felicia Ianţa a oferit exemple din activitatea didactică a unor colegi care au găsit soluţii la situaţiile ivite.
La clasa a III-a, activităţile au fost coordonate de prof. Domnica Nan. Responsabilul comisiei metodice pe şcoală, dna prof. Cristina Anton, avea să sublinieze faptul că materialele realizate de membrii comisiei au fost inserate în cadrul unei prezentări PPT care va fi pusă în undă de prof. Ana Curpaş. Au fost evidenţiate fişele de lucru reunite în „Cărticica cu probleme", iar Daniela Oros a prezentat macheta „Pădurea". În intervenţia sa, dna prof. Laura Ienei-David a arătat avantajele şi eficienţa utilizării PPT la lecţia de ecologie despre plantele medicinale, a vorbit despre proiectul Eco-şcoala, finalizat în chip fericit cu obţinerea Steagului Verde şi a titlului de Eco-şcoală de către Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna"; nu în ultimul rând s-a referit la proiectele de parteneriat pe care le derulează cu Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora". Au urmat Ilinca Tămaş şi Ana Curpaş. Conducătoarea comisiei a subliniat valoarea auxiliarului „O călătorie misterioasă în lumea florilor". Despre eficienţa folosirii acestui auxiliar a vorbit şi d-na prof. Stela Tăut. Revenind la auxiliarul în cauză, d-na Ana Curpaş a exemplificat cu un proiect de lecţie întocmit de d-na prof. Elena Pavel (unul dintre autorii auxiliarului, plecată vineri în judeţ, la Toboliu, în calitate de responsabil de cerc în Centrul metodic din sectorul Oradea Vest), o activitate integrată în care s-a utilizat cu succes softul educaţional. Au prezentat referate şi au luat parte la discuţii: prof. Mirela Bara, Alina Firtean, Mariana Pinţa, d-na bibliotecar Maria Dana Teşedan şi prof. Domnica Nan. D-na inspector Felicia Ianţa a punctat rolul echipei dascăl-psiholog-părinte în ajutorarea elevilor cu ADHD, iar d-na Delia Bîrle a prezentat câteva informaţii legate de ADHD. D-na prof. Crina Miere, de la Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora" a vorbit despre teoria inteligenţelor multiple în viziunea şcolii „Agora", făcând trimitere şi la proiectele de parteneriat derulate cu clasa d-nei prof. Laura Ienei-David.
La cercul pedagogic de la clasa a IV-a, dna prof. Luciana Morlocan s-a referit la evoluţia şi clasificarea mijloacelor didactice (prima temă a cercului), exemplificând folosirea lor la o lecţie de matematică, iar d-na prof. Doina Sabău a arătat cum a îmbinat mijloacele tradiţionale cu cele moderne la o lecţie de lectură şi la activitatea extracurriculară „Terra - planetă activă", desfăşurată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Internaţională „Agora". După intervenţia responsabilului de cerc, prof. Doina Lung, care s-a referit la cele două teme ale cercului, prof. Tatiana Coşarcă şi Daniela Oros au făcut vorbire despre cele două subiecte privite prin prisma activităţii didactice la clasă. D-na prof. Rodica Fechete ne-a lansat o invitaţie plastică în lumea gândurilor şi emoţiilor prin intermediul unui filmuleţ realizat în sala de clasă cu elevii săi, care şi-au exprimat gânduri şi simţăminte faţă de colegul lor aflat la tratament în străinătate. După chestionarul completat şi aprecierile făcute de prof. Monica Igna şi Daniela Oros, responsabilul de cerc, prof. Doina Lung, d-na inspector şcolar Felicia Ianţa şi d-na conf. univ. dr. Delia Bîrle au tras concluziile.
Referatele şi discuţiile au reliefat accentul care se pune pe identificarea, recunoaşterea şi tratarea corespunzătoare a elevilor cu tulburări de hiperactivitate şi deficienţe de atenţie, oferindu-se soluţii pentru ajutorarea lor şi îndemn pentru consilierea lor psihologică.
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice (din Bihor).  

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 19 august 2019