Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Simpozion şi Concursul naţional de ecologie şi protecţia mediului „Pădurea – Planeta Ursuleţilor”, ediţia a III-a

Miercuri şi joi, Grădiniţele „Trei Ursuleţi” au organizat

Simpozion şi Concursul naţional de ecologie şi protecţia mediului „Pădurea – Planeta Ursuleţilor”, ediţia a III-a

Miercuri, 8 aprilie 2015, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Trei Ursuleţi" (Str. Horea, Nr. 6), s-a desfăşurat Simpozionul judeţean, cu participare interjudeţeană „Pădurea - Planeta Ursuleţilor", iar joi (9 aprilie), la Universitatea din Oradea, în Aula Magna, a avut loc festivitatea de premiere a preşcolarilor şi şcolarilor participanţi la cea de-a III-a ediţie a Concursului naţional de ecologie şi protecţia mediului ,,Pădurea - Planeta Ursuleţilor".

„Am pornit în acest proiect în anul şcolar 2012/2013, cu paşi timizi, dar cu o mare dorinţă de a face cunoscută şi altora o parte din munca preşcolarilor şi a cadrelor didactice din unitatea noastră, dar nu numai, având sprijin total din partea d-nei preşedinte Nistreanu Laura Delia, a spus în deschiderea reuniunii de joi, din Aula Magna, d-na director Mihaela Bistran.
Având convingerea că formarea unui comportament ecologic la preşcolari constituie un aspect important al activităţii instructiv - educative, precum şi promovarea şi educarea unei atitudini pozitive, încă de la vârsta preşcolară, faţă de mediul înconjurător cu prilejul activităţilor extracurriculare şi printr-o strânsă colaborare cu familia şi comunitatea locală, ne-am  propus continuarea proiectului şi în anul şcolar 2014-2015, prin includerea concursului în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene, nr. 31504/ 03.03.2015, poziţia 227, respectiv a Simpozionului judeţean cu participare interjudeţeană ,,Pădurea - Planeta Ursuleţilor", ediţia a III-a, avizat de I.S.J. Bihor şi înregistrat cu numărul 73/06.02.2015".
Partenerii Grădiniţelor „Trei Ursuleţi" în desfăşurarea acestui proiect educativ sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor (reprezentat la reuniunea de joi de d-na inspector şcolar Mădălina Lupău), Casa Corpului Didactic Bihor (reprezentată de prof. metodist Szabo Florina; Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (reprezentată de conf. univ dr. Peter Karla) şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor.
„Aflat la a treia ediţie, concursul urmăreşte promovarea şi educarea unei atitudini pozitive a copiilor, încă de la vârsta preşcolară, faţă de mediul înconjurător prin dezvoltarea capacităţilor lor de cunoaştere şi înţelegere şi formarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a lui. Printre obiectivele principale ale Concursului naţional ,,Pădurea - Planeta Ursuleţilor" se numără: îmbogăţirea cunoştinţelor despre rolul pădurilor în menţinerea vieţii pe pământ, însuşirea unor norme de comportament ecologic şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme, precum şi stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăiesc", a adăugat Mihaela Iluţa, celălalt director al Grădiniţelor „Trei Ursuleţi".
„Vinovaţii" fără vină ai acestui proiect de succes sunt: doamna Nistreanu Laura Delia, preşedinte al Fundaţiei ,,Trei Ursuleţi", în calitate de responsabil proiect, cei trei coordonatori: prof. Bistran Mihaela, director al Grădiniţei ,,Trei Ursuleţi 1", prof. Iluţa Mihaela, director G.P.P. ,,Trei Ursuleţi" şi prof. Curta Timea, profesor limba engleză, precum şi membrii echipei de proiect: prof. Oşvat Laura, Flore Adina, Bogdan Ianki Monica, Klein Andreia, Hus Ramona, David Diana şi psihopedagog Bar Raluca (de la Grădiniţa ,,Trei Ursuleţi 1"); prof. Ghiuro Ramona, Negrău Elena, Roşca Ioana, Pituţ Mariana, Petrescu Alina, Popovici Nicoleta, Ban Denisa, Budău Paula, psihopedagog Horga Florina şi Berce Ciprian (de la G.P.P. ,,Trei Ursuleţi").
Lucrările trimise pentru concurs au fost jurizate de doamnele inspectori şcolari Lucia Caciora, Daniela Duma şi Mădălina Lupău, de prof. Carmen Bodiu, de la C.C.D. Bihor, conf. univ. dr. Karla Peter - Barth, ing. Ţîrţ Loredana şi prof.Ciprian Berce.
În proiect au fost implicate 34 de unităţi din învăţământul preşcolar, din 12 judeţe: grădiniţele orădene Nr. 31, 52, 28, 30, 34, 45, 50 şi 55, Emanuel, Gr. Nr. 53, Gr. Orsolya, Floare de colţ Beiuş, Prietenii copilăriei din Sînmartin, grădiniţele orădene Nr. 42, 44, 47, 56, Nr.3 Hidişelu de Jos, Grădiniţa din Sebiş, Grădiniţa Şcolii Gimnaziale „Viorel Horj", Drăgăneşti, Grădiniţa „Micii cercetaşi" din Botoşani, jud. Botoşani, Grădi. Nr. 4, Moreni, Dâmboviţa, Grădi. Nr. 14 şi 15 din  Târgovişte, Dâmboviţa, Grădiniţa Călimănel, Topliţa, Harghita, Grădiniţa „Pinochio", Zalău, jud. Sălaj, Grădi. Nr. 11 din Sânpetru, jud. Braşov, Grădiniţa din Gherăşeni, jud. Buzău, Grădi. Nr. 26 din Iaşi, jud.Iaşi, Grădiniţa Nr. 7, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, Grădiniţa din Călimăneşti, jud.Vâlcea, Grădiniţa Nr. 2 din Cajvana, jud. Suceava, Grădiniţa din Petros, jud. Hunedoara, Grădiniţa Şcolii Gimnaziale din Sîmbureşti, jud. Olt; 19 unităţi de învăţământ primar din 6 judeţe: Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici"din Oradea, Şcoala Gimnazială ,,Oltea Doamna", Colegiul Naţional „Iosif Vulcan", Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaş", Beiuş, Şcoala Primară din Sebiş, Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Săcădat, Şcoala Gimnazială Nr. 2, Almaşu Mare, Şcoala Primară Nr. 1 din Almaşu Mic, Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Balc, Şcoala Gimnazială „Szacsvay Imre"din Oradea, Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu", Liceul Tehnologic „Ioan Bococi", Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu" din Ştei, Clubul Copiilor din Oneşti, jud. Bacău, Şcoala Gimnazială din Țigmandru, jud. Mureş, Palatul Copiilor din Craiova, jud. Dolj, Școala Gimnazială „Eugen Ionescu" din Slatina, jud. Olt, Şcoala „Şerban Vodă Cantacuzino" din Călimăneşti, jud. Vâlcea şi Şcoala Gimnazială din Muereasca de Sus, jud.Vâlcea.
Concursul a avut două secţiuni: secţiunea I pentru preşcolari (desen, pictură, colaj şi machete) şi secţiunea a II-a pentru şcolari: creaţii artistico-plastice (desen, pictură, colaj, machete) şi creaţii literare (poezii, compuneri) în limbile: română, engleză şi maghiară. Şi simpozionul a avut tot două secţiuni: I pentru cadrele didactice (în cele trei limbi: română, engleză şi maghiară). La simpozion au putut participa cadre didactice care predau în învăţământul preşcolar, primar şi special, cu lucrări despre acţiuni şi activităţi concrete desfăşurate cu elevii în vederea realizării educaţiei ecologice şi care vizează promovarea sau analiza unor probleme dintr-o arie naturală protejată; secţiunea a II-a s-a adresat elevilor, cuprinzând: creaţii literare, poezii, poveşti, eseuri, legende care tratează aspecte privind protejarea mediului înconjurător.
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: Simpozion şi Concursul naţional de ecologie şi protecţia mediului „Pădurea – Planeta Ursuleţilor”, ediţia a III-a.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

sâmbătă, 4 aprilie 2020