Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Campania „Şi tu poţi deveni poliţist”

Noi te informăm, tu decizi!

Campania „Şi tu poţi deveni poliţist”

Peste 500 de liceeni au fost informaţi de poliţiştii bihoreni cu privire la oportunităţile profesiei de poliţist şi oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ specializate ale M.A.I.

În perioada aprilie - iunie şi octombrie - decembrie, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi cei ai Serviciului de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor desfăşoară activităţi în cadrul Campaniei naţionale de promovare a profesiei de poliţist „Şi tu poţi deveni poliţist", iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Activităţile desfăşurate în cadrul campaniei de poliţiştii bihoreni vizează o mai bună cunoaştere, din partea populaţiei, a competenţelor şi a atribuţiilor poliţiştilor români, dar şi informarea tinerilor care vor să opteze pentru o astfel de carieră. De asemenea, campania vizează identificarea candidaţilor cu motivaţii corecte pentru alegerea profesiei de poliţist şi ulterior, angajarea celor ale căror aptitudini sunt foarte apropiate sau chiar suprapuse peste cerinţele unei funcţii de poliţist.
În cadrul activităţilor desfăşurate împreună cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a în instituţiile de învăţământ, poliţiştii bihoreni au ca scop promovarea, în rândul grupului ţintă, a profesiei de poliţist şi a ofertei educaţionale a unităţilor de învăţământ specializate, respectiv Şcoala de Agenţi de Poliţie şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza".
În contextul campaniei, în cursul lunii aprilie a.c., poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi cei ai Serviciului de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au desfăşurat activităţi de informare în cadrul a opt instituţii de învăţământ din judeţul Bihor.
În cadrul întâlnirilor cu liceenii, poliţiştii bihoreni au prezentat programa şcolară, dotările instituţiilor de învăţământ, alinierea acestora la standardele Uniunii Europene, condiţiile de recrutare, de înscriere şi de admitere. De asemenea, au fost prezentate aspecte legate de abilităţile necesare unui poliţist, misiunile la care participă în această calitate, oportunităţile oferite de statutul de elev/student al unităţilor de învăţământ ale M.A.I., inclusiv cele din punct de vedere social (asigurarea cazării, mesei, echipamentului, asistenţei medicale gratuite şi asigurarea unui loc de muncă sigur la absolvire).
Elevii au vizionat şi un film realizat la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan" din Cluj-Napoca, o instituţie care funcţionează după cele mai înalte standarde europene, având condiţii excelente de pregătire a elevilor.
Elevii interesaţi de profesia de poliţist au fost încurajaţi să se pregătească din timp pentru o eventuală admitere la una dintre unităţile de învăţământ ale M.A.I.
De asemenea, poliţiştii de prevenire şi resurse umane bihoreni au promovat campania „Şi tu poţi deveni poliţist" în cadrul întâlnirilor desfăşurate cu elevii bihoreni cu ocazia Zilelor Porţilor Deschise pentru elevi organizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor şi, totodată, cu ocazia evenimentelor menite să marcheze, în judeţul Bihor, Ziua Poliţiei Române.
Până în prezent, peste 500 de elevi din liceele bihorene au fost informaţi în legătură cu oferta educaţională şi modalitatea prin care pot deveni poliţişti.
Poliţistul este un funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite prin lege. Exercitarea profesiei de poliţist, implică prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite. Profesia poate fi exercitată doar de către persoanele care au dobândit această calitate, în condiţiile legii.
Instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sunt Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" şi şcolile postliceale. Academia este o instituţie de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de stat. Face parte din categoria universităţilor de educaţie şi cercetare, desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de studii universitare de doctorat, în domenii şi specializări acreditate, precum şi alte forme de pregătire, de perfecţionare şi specializare.
Şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne sunt Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr" Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca.
Condiţiile legale de participare, etapele de recrutare şi selecţie şi alte informaţii utile privind înscrierile şi depunerea dosarelor de candidat se efectuează la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean  Bihor din Municipiul Oradea, strada Parcul Traian, nr. 18 - Serviciul Resurse Umane, telefon 0259/403.111 sau 0259/403.112, de unde pot fi obţinute şi alte relaţii suplimentare, în fiecare zi de marţi, între orele 9.00 - 12.00 şi joi, între orele 11.00 - 15.00.
Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerul Afacerilor Interne se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor până la data de 29 mai a.c., iar pentru şcolile postliceale ale Ministerul Afacerilor Interne până la 7 august 2015.
Data limită până la care candidaţii vor depune documentele necesare este 12 iunie a.c., pentru instituţiile de învăţământ superior şi 21 august 2015 pentru şcolile postliceale ale Ministerul Afacerilor Interne.
Comisar-şef de poliţie Ioana INDRIEŞ,
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

Trimite email

joi, 17 octombrie 2019