Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Europeni în cuget şi-n simţiri ...

La Şcoala „Dimitrie Cantemir”

Europeni în cuget şi-n simţiri ...

Ca în fiecare an, am celebrat şi în 2015 la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir" ziua de 9 Mai - zi care reuneşte semnificaţii deosebite pentru istoria poporului nostru.

Festivitatea a debutat cu intonarea Imnului de Stat al României de către elevi ai claselor gimnaziale „uniţi în diversitate", impresionaţi de solemnitatea momentului.
Doamna director, prof. dr. Viorica Popa, a subliniat importanţa acestei date în calendarul istoriei naţionale - prin cele trei evenimente pe care le consemnează: declararea Independenţei de Stat a României (1877), capitularea Germaniei naziste la finele celui de-al doilea Război Mondial (1945) şi Ziua Europei (1950).
Doamna prof. Szekely Erzsebet a prezentat, în cifre şi imagini, detalii privind evenimentele comemorate, parcurgând pe hartă un traseu de-a lungul deceniilor, într-un dialog însufleţit cu elevii.
Primul eveniment înregistrat la data de 9 mai a fost cel din anul 1877, când ministrul de externe al vremii, Mihail Kogălniceanu, a proclamat în Parlament independenţa României: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare..., suntem o naţiune liberă şi independentă", actul căpătând putere de lege prin semnarea lui de către principele Carol I a doua zi. Eforturile repetate ale românilor de a se elibera de sub dominaţia otomană s-au concretizat atunci prin participarea Principatelor Unite la Războiul Ruso-Turc din anii 1877-1878, ale cărui urmări au facilitat pregătirea şi realizarea Unirii de la 1918. O jumătate de secol mai târziu, la 9 Mai 1945, românii au trăit bucuria capitulării celui de-al treilea Reich, Germania nazistă suferind înfrângerea determinantă în cel de-al Doilea Război Mondial.
1950 este anul naşterii la aceeaşi dată - 9 Mai - a ceea ce urma să devină Uniunea Europeană. Prin Declaraţia lui Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, se constituie Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), înfiinţată de Franţa, Germania, Italia, Ţările de Jos, Belgia şi Luxembourg, prima dintr-o serie de instituţii europene supranaţionale care au stat la baza Uniunii Europene de astăzi. România a aderat la principiile Uniunii Europene în anul 1995, iar la 25 aprilie 2005 statele membre i-au confirmat adeziunea, în ianuarie 2007 ea fiind acceptată cu drepturi depline în Uniune, împreună cu Bulgaria.
Depăşind limitele stricte ale istoriei şi politicii, integrarea unui popor şi a unei ţări în comunitatea extinsă a Europei presupune repere şi norme impuse juridic, obligaţii şi privilegii deopotrivă  - aspecte care s-au reflectat şi ele în expunerea PowerPoint prezentată de către doamna prof. Diana Hera. Enumerarea simbolurilor Uniunii (moneda unică, imn, steag, motto), ilustrate vizual prin desenele şi colajele realizate de elevii coordonaţi de către doamna profesor de educaţie plastică Mariana Pădurean, şi explicarea semnificaţiilor acestora a constituit un prilej optim pentru verificarea cunoştinţelor, dar şi pentru asimilarea unor informaţii noi de către elevi.
Participanţii la activitate s-au despărţit în acordurile sonore ale fragmentului din Simfonia a IX-a a marelui compozitor german Ludwig van Beethoven - „Oda bucuriei", devenită Imn al Europei unite.
Activităţi similare s-au desfăşurat la toate clasele din unitatea noastră. Am colorat steguleţe, am învăţat Imnul, am parcurs itinerarii de vacanţă în marile oraşe de pe continent, apreciind cultura şi civilizaţia popoarelor, învăluiţi în culoare, sunet şi istorie - reunite prin curiozitatea şi bucuria copiilor de a asista şi contribui activ la sărbătoare.
Melania Ciomoş

Trimite email

luni, 19 august 2019