Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Memorialul Matei Virgil

La Şuncuiuş, ca un sincer şi scump omagiu

Memorialul Matei Virgil

Liceul Tehnologic Nr. 1 Şuncuiuş a organizat, în intervalul 15 - 17 mai 2015, prima ediţie a Memorialului Matei Virgil - Concurs regional de circulaţie rutieră, dedicat memoriei celui care a fost un excepţional profesor al liceului şi al învăţământului bihorean.

Dispărut înainte de vreme, în 14 mai 2014, profesorul Matei Virgil a lăsat în urmă o activitate prodigioasă, încununată cu numeroase premii şi distincţii la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional, situându-se pe un loc al excelenţei şi al măiestriei didactice, profesionale şi umane pe care greu l-ar mai putea egala cineva.
Dăruit în întregime şcolii şi învăţământului românesc, fost sportiv de performanţă, Profesorul Matei Virgil a fost şi un director de reală valoare, coordonând cu vocaţie şi har activităţile liceului care reprezenta cartea lui de vizită, motivul mândriei unice a unui om excepţional de modest. În calitate de profesor metodist al I. S. J. Bihor, a avut o însemnată contribuţie în formarea a numeroşi tineri profesori de Educaţie fizică, crescuţi în cultul calităţii şi al performanţelor şcolare. Distincţia „Gheorghe Lazăr", clasa I a fost o încununare, zicem noi, firească a activităţii neobosite a Profesorului Matei Virgil.
A condus, de-a lungul timpului, activitatea echipajelor de circulaţie, laureate la nivel naţional, a celor de sanitari, de pompieri, dar şi echipele de handbal şi fotbal, fete şi băieţi, la nivel primar, gimnazial şi liceal - cu toate obţinând, alături de colegul şi prietenul său prof. Ardeleanu Ionel, cele mai înalte distincţii, inclusiv la nivel naţional.
Memorialul dedicat acestei personalităţi a şcolii noastre a beneficiat de implicarea, suportul şi munca profesionistă a unei echipe care a dus la bun sfârşit prima ediţie, considerată de către toţi participanţii un succes:
Consiliul de onoare
Cornel Popa, preşedinte - Consiliul Judeţean Bihor, Gabor Doru, primar - Primăria Comunei Şuncuiuş, chestor de poliţie dr. Liviu Popa - şef  I.J.P. Bihor, prof. Nicolae Avram, inspector şcolar general - I.S.J. Bihor
Comitetul de organizare
comisar-şef Ioana Indrieş - I.P.J. Bihor , şef  de poliţie, Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii, prof. Manci-Capriş George, director - Liceul Tehnologic Nr.1 Şuncuiuş, prof. Daniela Duma - inspector şcolar pentru educaţie permanentă - I.S.J. Bihor, comisar-şef Ciucle Claudiu - I.P.J. Bihor, Serviciul Rutier, prof. Bodea Emil, coordonator proiect regional - Liceul Tehnologic Nr.1  Şuncuiuş 
Membri
prof. Danciu Marius - director adjunct, Liceul Tehnologic Nr.1 Şuncuiuş, subcomisar Iova Flaviu, I.P.J. Bihor, Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii, prof. Călin Hoţupan, inspector şcolar - I.Ş.J. Bihor, prof. Straton Livia, consilier educativ, prof. Straton Radu, Bodea Camelia, Bodea Călin, Lazău Dumitru-Severus, Dobai Ştefan, Teuşdea Nicolae, Abrudan Traian, Straton Monica, Lazău Florina, Groza Nicoleta, secretar Haragoş Bogdana, contabil Ungur Ioana Loredana, laborant Petruş Ioana, secretar Teuşdea Daniela - toţi de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Şuncuiuş.
Există oameni de neînlocuit, dar sunt atât de puţini încât nu reuşim să le vedem forţa, darurile, puterea de muncă, de organizare, de impulsionare, continua nelinişte de a face ceva, capacitatea de a arde pentru un scop ideal - decât atunci când nu mai sunt şi nu ne mai putem încălzi la flacăra lor... Pe unul dintre aceşti foarte puţini oameni l-am avut printre noi. Iar acum, când nu mai este, ne dăm seama ce mare nevoie aveam de el: VIRGIL „GILU" TEODOR MATEI.
A fost unul dintre acei oameni rari, extrem de buni la suflet, care sunt mai capabili să-i admire pe alţii decât să se stimeze pe sine.
Avea prieteni în toată ţara, profesori care, asemenea lui, au muncit o viaţă pentru prestigiul şcolilor în care formau suflete de oameni adevăraţi. Credea în valorile asocierii, ale muncii de echipă, motiv pentru care a fost unul dintre organizatorii parteneriatelor interjudeţene ale liceului.
Se zice, de obicei, că nu există oameni de neînlocuit...dar există oameni care - atunci când pleacă - lasă un gol pe care nimeni şi nimic nu pot să-l umple ...
Locul pe care îi dorea mereu elevii- fără să se gândească la faptul că pe acest loc al excelenţei s-a plasat toată activitatea lui, şi toată viaţa PROFESORUL VIRGIL  TEODOR MATEI.
Pentru a încheia în nota optimistă ce-l caracteriza în munca sa neobosită, iată mai jos şi adevăraţii câştigători ai primei ediţii a Memorialului (dar să nu pierdem din vedere faptul că toţi copiii instruiţi în spiritul prevenirii accidentelor rutiere sunt vieţi salvate de abnegaţia unor dascăli dăruiţi meseriei lor,  intereselor supreme ale elevilor de a căror formare se ocupă continuu).
Aşadar, au participat echipajele şcolare de circulaţie din 12 judeţe, probabil cele mai bune şi sigur printre cele mai laureate din ţară (Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Dâmboviţa,  Mureş, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Timiş, Vaslui).
În urma susţinerii celor trei probe: teorie, îndemânare pe bicicletă - poligon şi parc şcoală,
Clasamentul final pe echipe
Locul I - Liceul Tehnologic Nr.1 Şuncuiuş, Bihor: Haragoş Alexandru, Ungur Amalia, coordonat de prof. Bodea Emil
locul II- Şcoala Gimnazială „Coresi" Târgovişte, Dâmboviţa: Colan Aurelian, Matei Cosmina, coordonat de prof. dr. Susana Marinescu
locul III - Şcoala Gimnazială Nr.1 Bocşa, Caraş-Severin: Albu Alexandru Florin, Albu Ioana Laura, coordonat de prof. Alina şi Lorena Şelariu.
Clasamentul individual
La teorie: Haragoş Alexandru - băieţi, Liceul Tehnologic Nr.1 Şuncuiuş, coordonator - prof. Bodea Emil şi Negrean Daria - fete, Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu" Zalău, coordonatori - prof. Goron Mariana şi Puşcaş Lucreţia.
La poligon: Mititelu Vasile Ionuţ - băieţi, Şcoala Gimnazială Nr.2 „Dimitrie Cantemir" Vaslui, coordonator - prof. Moşneanu Mihai şi Bontidean Petra - fete, Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade" Satu-Mare.
La parc şcoală: Albu Alexandru Florin- băieţi, Şcoala Gimnazială Nr.1 Bocşa, Caraş-Severin şi Varga Andreea - fete, Liceul Tehnologic Nr.1 Şuncuiuş, coordonator - prof. Bodea Emil.
Mulţumim sponsorilor şi partenerilor noştri la acest eveniment:  Consiliul Judeţean prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor, S.C. Redolaj srl., Selgros Cash&Carry Oradea, Primăria Comunei Şuncuiuş, SC. Peştera Vântului srl., doamna profesor Zlibuţ Diana.
La reuşita acestui eveniment şi-au dat concursul: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, prin Serviciul Rutier şi Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, precum şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor. Sprijinul lor a făcut ca această primă ediţie a „Memorialului Matei Virgil" să fie una de succes şi sperăm că vor fi alături de noi şi la ediţiile următoare.
Prof. Straton Radu &Haragoş Bogdana
Domnului Profesor cu Dragoste
Domnilor, vă felicit pentru Memorial!
Distinsul şi regretatul Profesor şi Om de 18 carate merită un asemenea regal şi toate gândurile noastre dragi. Să-l preţuim şi să-l pomenim pururea, pentru ceea ce a fost şi a însemnat, pentru tot ceea ce a realizat măreţ şi trainic, ca pe un Mare OM de Caracter şi Profesor Emerit - Virgil MATEI!
Ovidiu Dan
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: Memorialul Matei Virgil.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminică, 29 ianuarie 2023