Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Elevii de la „Ciordaş Beiuş” vor efectua stagii de practică în Portugalia

În perioada 27 mai - 18 iunie

Elevii de la „Ciordaş Beiuş” vor efectua stagii de practică în Portugalia

În perioada 27 mai - 18 iunie 2015, 21 de elevi (din clasa a X-a de la profilul servicii, calificarea Tehnician în gastronomie) şi trei profesori de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" vor pleca în Montijo - Portugalia.

Ei vor  efectua stagii de practică în cadrul proiectului Erasmus + 2014-1-RO01-KA102-000775, proiect de mobilitate pentru cursanţii şi personalul din domeniul educaţiei şi formării profesionale. Proiectul este finanţat din fondurile Uniunii Europene şi se derulează în cadrul Consorţiului educaţional VET VEST +.  Elevii au fost selectaţi prin probe scrise şi practice de specialitate, precum şi probe lingvistice.
Organizaţiile partenere sunt: Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni - organizaţia beneficiară şi coordonatorul proiectului, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" Beiuş - organizaţii de trimitere, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil" Deva - organizaţii de trimitere, Escola Professional - Associacao Para a Formacao Professional e Desenvolvimento do Montijo (AFPDM) - organizaţia de primire.Obiectivele specifice ale proiectului:
Dezvoltarea de competenţe cheie până la un nivel care să îi pregătească pe participanţi pentru viaţa activă şi pentru continuarea studiilor în vederea obţinerii unei calificări de nivel superior; Formarea de competenţe specifice domeniului Alimentaţie publică şi turism, prin activităţi profesionale într-un spaţiu european cu tradiţie în domeniu, Portugalia în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi inserţiei pe piaţa muncii; Acumularea de competenţe transversale lingvistice într-un alt cadru decât cel şcolar, în contextul practicării profesiei pentru care sunt în curs de calificare şi competenţe digitale în contextul activităţilor de raportare individuală; Dezvoltarea unor parteneriate durabile între instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale şi restaurante din altă ţară care să asigure noi oportunităţi de mobilitate în scopul studiilor pentru persoanele aflate în formare şi în viitor pentru personalul propriu al şcolilor membre ale Consorţiului VET Vest +.
Rezultatele preconizate:
*57 de elevi din care 21 de elevi  de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" Beiuş  vor dobândi competenţe profesionale îmbunătăţite, vor şti să lucreze în echipă, vor realiza o bună tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi cu competente transversale multilingvistice şi digitale
*Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de formare profesională oferite de şcoli
*Întărirea capacităţii transnaţionale a organizaţiilor
*Impactul este reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, îmbunătăţirea gradului de inserţie pe piaţa muncii şi a capacităţii şcolii de a opera acorduri la nivel internaţional.
*Beneficiul pe termen lung este plusul de valoare adăugat prin proiecte ofertei educaţionale, asigurarea sustenabilităţii  în comunitate, în regiune şi în cadrul bazinului de recrutare a elevilor.
După derularea stagiilor de mobilitate, elevii vor primi Europass Mobility Document care este un instrument european prin care se transferă, se recunosc şi se validează competenţele dobândite în stagiile de formare din străinătate. (C.B.)

Trimite email

miercuri, 16 octombrie 2019