Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, la Leş

Preţuirea şi comemorarea eroilor neamului

Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, la Leş

Ziua de 21 mai - ziua în care îi prăznuim pe Sf. Împăraţi Constantin şi Elena - ne-a adus un motiv în plus de rugăciune şi gânduri sfinte, îndreptate spre cerul senin de mai, deoarece creştinii ortodocşi au sărbătorit şi Înălţarea Domnului

Sărbătoarea Înălţării Domnului este şi prilej de preţuire şi comemorare a eroilor neamului, conform art.39 din Legea 379/2003 care prevede sărbătorirea Zilei Eroilor cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus Hristos.
În comuna Nojorid, în vechiul cimitir al satului Leş, există o groapă comună în care odihnesc trupurile a 319 eroi din Divizia 3 Vânători de munte şi Tudor Vladimirescu, o divizie de voluntari, eroi care au luptat pe pământul comunei Nojorid pentru apărarea ţării noastre şi a eliberării acesteia de sub cotropirea fascisto-hortistă. Memoria acestor bravi eroi este  cinstită în fiecare an de elevii Şcolii Gimnaziale Nr.3 Leş prin intonarea unor cântece patriotice, rostirea unor poezii şi depunerea de flori la monumentul eroilor.
Comemorarea eroilor neamului nostru a avut în acest an o aură deosebită, deoarece Primăria comunei Nojorid a renovat monumentul, a plantat flori pe mormântul eroilor, iar slujba de sfinţire şi de pomenire a fost oficiată de cei şapte preoţi ai comunei Nojorid. Membrii Uniunii Vatra Românească au fost şi ei prezenţi în număr mare, numărându-i printre aceştia pe doamna Maria Haiduc şi pe domnul Ioan Chivari. Domnul consilier al Primăriei Nojorid, Crainic Adrian, a rostit câteva cuvinte în amintirea eroilor, iar cei prezenţi au putut afla despre ororile şi greutăţile prin care au trecut ostaşii români chiar de la un general în rezervă prezent la eveniment.
Elevii Şcolii Gimnaziale Nr.1 Nojorid şi cei ai Şcolii Gimnaziale Nr.3 Leş, însoţiţi de cadrele didactice Sim Adela, Bisorca Floare, Ungur Cristina, Burdaş Loredana, Belicciu Tudor, Jurcuţiu Oana, Gabor Dorina, Szasz Dan şi Pop Gheorghe au adus şi ei un pios omagiu eroilor neamului nostru care au luptat pe pământul comunei Nojorid pentru apărarea patriei.
Doamna director Tănase Melinda a dat citire unor scrisori ale veteranului Dumitru Nadiş, care a luptat chiar pe aceste meleaguri, scrisori care au provocat fiori celor prezenţi, făcându-i parcă să trăiască şi ei acele momente groaznice, nopţi nedormite în tranşee, camarazi răniţi sau morţi, bombardiere nemţeşti ce survolau câmpurile, foamea, setea...
Încărcaţi de emoţie, sub soarele arzător şi cerul de mai, elevii au intonat Imnul Eroilor şi Treceţi batalioane române Carpaţii, subliniind că „Vrem linişte-n ţară şi pace în lume/ Dar dac-ar veni vreun blestem/ Carpaţii şi fraţii sări-vor ca unul/ Urmând comandantul suprem".
Ne-am îndreptat apoi paşii către şcoală cu sentimentul datoriei împlinite faţă de eroii noştri şi cu promisiunea că ne vom întoarce în fiecare an, de Ziua Eroilor, pentru a le aprinde o lumânare.
Prof. Jurcuţiu Oana
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor, la Leş.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminică, 29 ianuarie 2023