Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Mediatorii români sunt pregătiţi să soluţioneze litigiile dintre cumpărători şi vânzători

Joi am aflat că

Mediatorii români sunt pregătiţi să soluţioneze litigiile dintre cumpărători şi vânzători

Conducerea Corpului Profesional al Mediatorilor din judeţul Bihor a susţinut joi, 18 iunie 2015, în Amfiteatrul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai" din Oradea, prima conferinţă de presă.

Cei patru reprezentanţi ai C.P.M.J. Bihor, Vîrtop Florica, preşedinte, Benchiş Mihai şi Rath-Boşca Laura Dumitrana, vicepreşedinţi şi Crişan Marinela-Rozalia, reprezentantul C.P.M.J. Bihor pe lângă Curtea de Apel Oradea, şi-au propus să aducă la cunoştinţa publicului prin intermediul presei Modificările legislative legate de litigiile dintre consumatori şi producători.
Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizaţi Judeţeni din România este o entitate organizată în 42 de filiale, fără personalitate juridic㸠asigurând implementarea strategiei Consiliului de Mediere. Preşedinţii celor 42 de entităţi judeţene constituie Comisia Consultativă a Consiliului de Mediere.
Pentru o mai bună comunicare cu sistemul judiciar există câte un reprezentant ales de mediatori pe lângă fiecare Curte de Apel. În cazul nostru, reprezentantul C.P.M.J. Bihor pe lângă Curtea de Apel Oradea este doamna Crişan Marinela-Rozalia.
Se spune că prin această organizare judeţeană, Consiliul de Mediere doreşte să răspundă eficient  sistemului judiciar şi  Directivelor europene SAL şi SOL, la modificările legislative preconizate a fi aplicate din 9 iulie 2015, modificări ce se referă la rezolvarea litigiilor dintre consumatori şi producători.
Pentru început au fost precizate avantajele acestui sistem de organizare (judeţean): asigurarea unei permanenţe a mediatorilor pentru fiecare instanţă în cauzele identificate de acestea ca fiind oportune medierii; asigurarea calităţii actului de mediere; practică unitară; monitorizarea activităţii mediatorilor în raport cu instanţele, parchetele şi celelalte instituţii administrativ-teritoriale; respectiv stabilirea unei strategii eficiente în relaţia cu sistemul judiciar.
Proiectele C.M. şi obiectivele C.P.M.J. Bihor
Consiliul de Mediere a lansat două proiecte sociale: „România mediază" şi „O societate a dialogului", proiecte care îşi propun să aducă schimbări în comunităţile locale.
Primul proiect se adresează persoanelor care în mod normal nu şi-ar putea permite serviciile unui mediator. Acest proiect va fi realizat în parteneriat cu instituţiile de cult din România: Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, precum şi cu Comunitatea evreilor din România, Comunitatea Musulmană din România etc.
Cel de al doilea proiect îşi propune să ajute la ridicarea de locuinţe sociale şi acordarea de burse pentru orfanii care merg la şcoală. 
Obiectivele Corpului Profesional al Mediatorilor din judeţul Bihor
Corpul Profesional al Mediatorilor din judeţul Bihor şi-a fixat cinci obiective principale: Actualizarea Tabloului Mediatorilor Autorizaţi; Întocmirea Tabloului Mediatorilor Activi; Intensificarea activităţii de informare cu privire la instituţia medierii; Încheierea de protocoale de colaborare cu toate instituţiile descentralizate, precum şi cu instanţele şi parchetele din raza Curţii de Apel Oradea şi a IPJ Bihor; Organizarea  pregătirii profesionale continue (prin mese rotunde, conferinţe, seminarii etc).
Soluţionarea online a litigiilor 
De la conducerea C.P.M.J. Bihor am aflat că mediatorii români sunt pregătiţi să soluţioneze online litigiile dintre cumpărători şi vânzători.
Pentru soluţionarea rapidă, eficientă şi necostisitoare a litigiilor dintre consumatori şi vânzători (de exemplu în cazul în care un comerciant refuză să opereze o rambursare la care are dreptul consumatorul), Parlamentul şi Consiliul European au gândit o platformă online, denumită SOL (Soluţionarea Online a Litigiilor). Platforma SOL este un site interactiv, gratuit şi disponibil online în toate limbile oficiale ale instituţiilor UE şi are patru funcţii: de a furniza un formular electronic de reclamaţie; de a informa partea pârâtă despre reclamaţie; de a identifica şi de a transmite entităţii SAL (Soluţionarea Alternativă a Litugiilor) competente reclamaţia şi de a oferi un instrument electronic gratuit de gestionare a cazului care să permită părţilor şi entităţii SAL să efectueze online, prin intermediul platformei SOL, procedura de soluţionare a litigiilor.
Dezvoltarea comerţului online a oferit consumatorilor români posibilitatea de a obţine cel mai bun raport calitate-preţ, iar platforma SAL este modalitatea facilă de rezolvare a litigiilor cu producătorii europeni, într-un timp exrtrem de scurt.
Şedinţa de mediere se poate desfăşura online sau prin prezenţa fizică a părţilor în biroul mediatorului, de asemenea, poate fi o procedură orală sau scrisă.
„Toţi consumatorii din UE au aceleaşi drepturi şi trebuie să ştie că mediatorii români sunt pregătiţi să soluţioneze online litigiile dintre cumpărători şi vânzători", susţine doamna Vîrtop Florica, preşedintele C.P.M.J. Bihor.
Ovidiu Dan

Trimite email

miercuri, 11 decembrie 2019