Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Numărul din iulie al revistei „Curtea de la Argeş”

Dl rector Ioan Dziţac ne propune

Numărul din iulie al revistei „Curtea de la Argeş”

Fiţi pe pace, domnule redactor-şef Gheorghe Păun, vă parcurgem până la ultima singurătate! Chiar aşteptaţi deschiderea cerurilor pentru revelaţia revelaţiilor?

Domnul Eminescu ne relatează despre evenimente din Viena (despre Parlamentul austriac). Ce se întâmplă dacă soarele moare? Citiţi-l pe Horia Bădescu! Mihai Sporiş scrie despre Permanenţa Eminescu. Marian Nencescu situează proiectele de ţară între modernizare şi aculturaţie. Cristian Bădiliţă ne reţine atenţia cu un episod din adolescenţa lui Iisus. La rubrica sa „Nevoia de românism", Nicolae Melinescu tratează anticultura în conflictele asimetrice. La „Seniori ai culturii", Constanţa Vaida-Haliţă ni-l aduce în atenţie pe arhitectul şi diplomatul Alexandru Budişteanu, iar Raia Rogac are un dialog (esenţial) cu un ambasador al culturii: Ştefan Caranfil. La rubrica sa „Cherchez la femme!" Paula Romanescu scrie despre prinţesa Ioana Cantacuzino. Ion C. Ştefan publică „Un om pentru oameni", oprindu-se la neobositul condeier Florentin Popescu, cel care „a străbătut ţara în lung şi-n lat cu autobuzul, cu trenul, cu pasul, şi mai ales cu ochii minţii..." Străbătând toată China „La pas prin satul global", Ion Pătraşcu se opreşte la minunile chinezilor. În Orizontul (său) SF, Mircea Opriţă ne invită în Cosmos cu Nea Mărin...
Dar câte nu veţi descoperi lecturând revista de cultură „Curtea de la Argeş" la adresa cunoscută: www.curteadelaarges.ro
Ovidiu Dan

Trimite email

luni, 28 septembrie 2020