Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Sesiunea iunie-iulie: luni, 23 iunie, încep probele orale

Examenul de bacalaureat 2008,

Sesiunea iunie-iulie: luni, 23 iunie, încep probele orale

Prima probă orală a examenului de bacalaureat din acest an - limba și literatura română - se va desfășura în zilele de 23 și 24 iunie.

Candidații vor intra în sala de examen în ordinea afișată la centrele de examen, respectându-se ora prevăzută de comisie pentru fiecare grupă.
Examinarea la probele orale/practice se realizează de către doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, în prezența a cel puțin trei candidați. Fiecare profesor evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în funcție de baremul de evaluare, astfel încât diferența dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depășească un punct. Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.
Probele orale sunt eliminatorii. În vederea susținerii acestora, candidații vor extrage un singur bilet, însă aceștia au dreptul la un al doilea, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10 - 15 minute. Un candidat se consideră „promovat" la proba orală/practică dacă a obținut minimum nota finală 5 (cinci). Candidatul care a obținut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat „respins", respectiv „neprezentat" și nu mai participă la probele următoare. La probele orale și practice nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic și armonic, de la profilul artistic - muzică.
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP) a elaborat și publicat pe site-ul
http://www.subiecte2008.edu.ro/, modele de subiecte pentru probele orale la următoarele discipline: limba engleză, limba franceză, limba germană modernă, limba și literatura germană maternă, limba și literatura croată, limba și literatura italiană, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, limba și literatura slovacă - profil real și uman, limba și literatura spaniolă, limba și literatura turcă maternă - profil teologic si pedagogic, limba și literatura turcă modernă, limba și literatura bulgară - profil uman, limba și literatura sârbă - profil real și uman, limba și literatura ucraineană, limba rusă și limba rusă pentru minorități.
Candidații proveniți din învățământul de stat au dreptul să susțină examenul fără taxă, de cel mult două ori. Absolvenții care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obținut media 10, primesc diplomă de merit. Pentru sesiunea iunie-iulie 2008 a acestui examen s-au înscris aproximativ 230.000 de elevi, repartizați în 674 centre de examen. Lucrările candidaților la probele scrise vor fi evaluate în 137 de centre zonale de evaluare. Probele orale vor continua în zilele de 24 și 25 iunie cu limba și literatura maternă, respectiv 25 și 26 iunie - limba și literatura modernă. Prima probă scrisă (limba și literatura română) va avea loc vineri, 27 iunie.
Examenul de bacalaureat este modalitatea esențială de evaluare a cunoștințelor, a competențelor, a nivelului de cultură generală și de specializare, atins de absolvenții de liceu, care le permite acestora accesul către învățământul superior sau către piața muncii. Dreptul de a susține bacalaureatul îl au toți elevii care au promovat ultima clasă de liceu, învățământ liceal de zi, seral sau cu frecvență redusă. Desfășurarea probelor orale are caracter public. Accesul presei se face cu avizul președintelui comisiei și în prezența unui membru al comisiei. Reprezentanții mass media pot realiza înregistrări/fotografii/preluări de imagini în timpul desfășurării probelor orale, doar cu acceptul persoanelor care apar în materialele respective. Președintele comisiei poate dispune întreruperea examinării și eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine și comportament necorespunzătoare.
MECT interzice cu desăvârșire colectarea sau favorizarea colectării fondurilor materiale sau bănești de la candidați, de la părinții acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaților. Persoanele surprinse săvârșind astfel de fapte riscă sancțiuni disciplinare, materiale, administrative, civile sau penale, după caz. (Biroul de pres
ă)

Trimite email

duminică, 29 martie 2020