Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Prima rezoluţie privind viziunea elevilor asupra sistemului de învăţământ din România!

Elevii îşi exprimă opinia despre sistemul educaţional românesc

Prima rezoluţie privind viziunea elevilor asupra sistemului de învăţământ din România!

Consiliul Naţional al Elevilor lansează prima rezoluţie privind viziunea elevilor asupra sistemului de învăţământ din România!

După ce un număr de 7.000 chestionare a fost diseminat elevilor din 20 de judeţe, anumite probleme cât şi soluţii au fost identificate şi incluse în documentul pe care Consiliul Elevilor îl lansează astăzi, 21 iulie 2015.
Înaintată în faţa principalelor instituţii publice, rezoluţia a fost dezbătută în cadrul Adunării Generale Extraordinare de la Buzău în perioada 10-13 iulie 2015.
Curricula neactualizată, incorelată la aşteptările, nevoile şi interesele elevilor a fost recunoscută drept primul impediment în sistemul educaţional românesc. Consiliul Naţional al Elevilor salută o viitoare modificare a curriculei ce ar trebui să fie mult mai mult axată pe nevoile şi interesele principalilor actori ai sistemului de învăţământ.
Numărul mare de elevi dintr-o clasă, predarea teoretică şi lipsa practicii, lipsa abordării trandisciplinare, accentul ridicat pe materiile de Bacalaureat şi nerespectarea curriculei sunt alte bariere identificate. O evaluare semestrială a  profesorilor de către elevi în mod secret privind  ora de curs şi o evaluare lunară a opiniei elevului  privind starea sistemului de învăţământ din România, cât şi o fişă personalizată a fiecărui principal beneficiar al actului educaţiei în care să fie incluse abilităţile sale sunt îmbunătăţiri pentru care Consiliul Elevilor militează.
Reprezentativitatea în Consiliul de Administraţie va putea fi îmbunătăţită doar dacă Metodologia de Consiliu de Administraţie este modificată, dacă reprezentantul elevilor este anunţat de viitoarele şedinţe, iar deciziile luate sunt publicate la avizierul şcolii.
Un sistem de învăţământ axat pe elevi, în care este respectat Statutul lor aşa cum prevede şi articolul 80 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale, unde uniforma să nu fie obligatorie, iar în cazul introducerii ei, aceasta să fie oferită gratuit de către şcoală. Mai mult, manualele claselor a XI-a şi a XII-a trebuie să fie distribuite gratuit, numărul absenţelor regândit în cadrul notei la purtare şi să existe posibilitatea schimbării unui profesor.
Ziua Voluntariatului Semestrial, mai multe informaţii legate de activităţile nonformale cât şi parteneriate strategice cu ONG-uri sunt propuneri făcute de reprezentanţii elevilor pentru un sistem educaţional mai avansat.
Problemele abandonului şcolar cât şi a navetiştilor sunt impedimente. Mai mult, sistemul de evaluare şi notare trebuie restricţionat, în opinia elevilor. Excluderea mediilor generale din ciclul gimnazial ar mai fi un criteriu de departajare pentru admiterea în învăţământul preuniversitar cât şi apariţia a două tipuri de Bacalaureat sunt schimbări propuse de principalii actori ai actului educaţional.
Consiliul Elevilor a realizat prin această rezoluţie un pas foarte important în activitatea de reprezentativitate şi apărare a drepturilor elevilor din România. S-a reuşit expunerea poziţiilor ce au la bază nevoile exprimate de elevi, punând bazele unor noi relaţii de parteneriat.
Aici puteţi citi documentul: http://wedu.ro/pg/file/cne/read/65009446/rezolutie-privind-viziunea-reprezentantilor-elevilor-asupra-sistemului-de-invatamant
Despre Consiliul Naţional al Elevilor
Consiliul Naţional al Elevilor din România a fost înfiinţat în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Elevilor funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin de ministru nr.4247 din 26.06.2010.
Consiliile Elevilor sunt singurele structuri care apără interesele elevilor la nivel local şi naţional, promotori ai dezvoltării climatului şcolar, dar şi un cadru de dezvoltare, de educaţie civică autentică şi de formare a unor cetăţeni responsabili.
Consiliul Naţional al Elevilor este structura care reprezintă în prezent peste 3.200.000 de elevi din România, fiind un factor important al democratizării şcolii şi încurajării relaţiei de parteneriat profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului legitimităţii, pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
Secretariatul Departamentrului de Educaţie şi Comunicare (Relaţii Externe)
Eusebiu-Mihail TUDOROIU

Trimite email

vineri, 5 iunie 2020