Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Integrarea socială şi şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale”

Diseminarea proiectului Comenius Regio

„Integrarea socială şi şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale”

Marţi, 28 iulie 2015, la sala mare de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor a avut loc un seminar pentru diseminarea proiectului Comenius Regio, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în colaborare cu instituţii locale şi parteneri din Grecia, pe tema Integrării sociale şi şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale.

În 6 noiembrie 2013, la lansarea proiectului, membrii echipei de proiect şi-au propus realizarea a opt obiective, între care: promovarea dimensiunii europene în educaţia incluzivă, prin cooperare între autorităţile locale şi instituţiile implicate în proiect; împărtăşirea experienţei şi a bunelor practici privind integrarea elevilor cu CES în şcoală şi societate, dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice implicate în integrarea/  recuperarea, reabilitarea şcolară şi socială a copiilor cu CES, promovarea în rândul comunităţii a unei atitudini pozitive faţă de copiii cu cerinţe educative speciale, compararea aspectelor specifice sistemelor de învăţământ preuniversitar din România şi Grecia, cu accent pe problematica integrării, promovarea educaţiei incluzive în comunitatea locală, perfecţionarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, limba de comunicare a proiectului...
Cei care au luat cuvântul, dl inspector şcolar Florin Negruţiu, coordonator de proiect şi moderator al evenimentului, doamna inspector şcolar general adjunct Keri Hajnal, Karla Peter, cadru didactic universitar, s-au referit la obiectivele, activităţile proiectului, la reuniunile de proiect şi mai cu seamă la rezultatele obţinute în urma celor doi ani de implementare. Dacă în educaţie, roadele se lasă mult aşteptate, produsele proiectului, experienţa acumulată şi bunele practici sunt cele care contează şi care rămân la finele proiectului.
În calitate de specialist, referindu-se la educaţia incluzivă, Karla Peter avea să sublinieze faptul că „la noi nu se face educaţia incluzivă, ci integrată, pentru că nu avem cultură incluzivă..." De aici şi necesitatea de a vedea cum fac alţii, grecii, spre exemplu, care investesc mult mai mult decât noi în educaţie. Cei care au participat la reuniunea din Grecia s-au convins de acest adevăr, văzând condiţiile, numărul de elevi dintr-o clasă, şi mai cu seamă cum sunt trataţi, educaţi copiii cu cerinţe educative speciale.
În cadrul prezentării în PowerPoint, dl inspector şcolar Florin Negruţiu a punctat obiectivele propuse, activităţile realizate şi produsele proiectului, fiind bine ilustrate şi prezentate cele două mobilităţi, precum şi aspecte semnificative din derularea proiectului.
Evidenţiind rezultatele şi produsele proiectului (CD cuprinzând prezentarea celor mai bune practici în procesul de predare-învăţare-evaluare specifice educaţiei incluzive, suport de curs pentru profesorii din învăţământul special şi profesorii itineranţi din învăţământul de masă, expoziţii cu lucrări realizate de elevi, site-ul proiectului, o lucrare cu tema „Integrarea socială şi şcolară a copiilor cu CES în România şi Grecia", broşura, pliantul şi CD-uri cuprinzând activităţi practice cu elevii integraţi), dl inspector a mulţumit echipei de proiect şi partenerilor (Primăria Oradea, Asociaţia Filantropia şi cele patru şcoli orădene: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu", Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu", Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller" şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1), înmânând şi câteva diplome şi şepci cu logo-ul proiectului.
Două exemple de bune practici în educaţia incluzivă
În cadrul simpozionului, au fost prezentate două exemple de bune practici în educaţia incluzivă de la două şcoli orădene, centre şcolare de educaţie incluzivă.
Carmen Ilisie, director adjunct al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1, a evidenţiat impactul şi scopul Şcolii de vară, aflate la cea de-a III-a ediţie, subliniind şi urmărind (pas cu pas) tipurile, metodele şi tehnicile de activitate (de relaxare şi mişcare, jocurile de intercunoaştere, activităţile de meloterapie, terapie ocupaţională şi de ecologie - în grădina senzorială), iar Gabriela Susa a prezentat modele de bune practici de la C.S.E.I. „Orizont".
Concluzionând, dl inspector şcolar Florin Negruţiu a reliefat actualitatea şi importanţa integrării sociale şi şcolare a copiilor cu nevoi educative speciale, expertiza, înţelegerea şi toleranţa, necesitatea valorizării muncii cu aceşti copii şi conştientizarea comunităţii în legătură cu nevoia de a acorda mai multă atenţie, sprijin şi înţelegere copiilor cu CES, urmând exemplul partenerilor din Grecia.
Ovidiu Dan
P.S.Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: „Integrarea socială şi şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 27 iunie 2019