Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Elevii nemulţumiţi de neacordarea manualelor şcolare

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) şi AEC declară

Elevii nemulţumiţi de neacordarea manualelor şcolare

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) şi Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) se declară îngrijoraţi şi profund dezamăgiţi de atitudinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care refuză să acorde manuale şcolare gratuite pentru elevii care studiază în clasele a XI-a şi a XII-a în unităţile de învăţământ de stat, încălcând flagrant liberul acces la educaţie al elevilor.

Constituţia României, republicată, consacrează la art. 32 alin. (4) caracterul gratuit al învăţământului de stat, care este reluat şi în Legea Educaţiei Naţionale, la art. 9 alin. (3). În conformitate cu art. 69 alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii şi profesorii din învăţământul de stat beneficiează de manuale şcolare gratuite, nefăcându-se vreo distincţie între ciclurile de studiu.
Încă de la intrarea în vigoare a noii legi a educaţiei, la începutul anului 2011, ministerul educaţiei a refuzat să pună în aplicare prevederile legale, neacordând elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a manuale şcolare gratuite, astfel privându-i pe aceştia de un învăţământ de calitate.
În perioada următoare, reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor şi cei ai Asociaţiei Elevilor din Constanţa vor avea întâlniri cu conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în cadrul cărora vor solicita respectarea legii şi acordarea manualelor şcolare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a, începând cu acest an şcolar.
 „Nu este tolerabil ca după 4 ani de la aprobarea Legii Educaţiei Naţionale, elevii din învăţământul preuniversitar postobligatoriu încă să fie nevoiţi să îşi cumpere propriile manuale, cu toate că educaţia e gratuită. Din păcate situaţia este cel puţin acceptabilă doar în colegiile naţionale şi liceele din zone urbane unde elevii au posibilităţi, în timp ce elevii dezavantajaţi trebuie să înveţe după ce manuale găsesc sau chiar deloc. Mă întreb de ce ne mirăm că avem rezultate slabe la evaluări şi o cotă mare de analfabeţi funcţionali, când nici măcar minimul necesar, suportul de curs, nu îl oferim. Peste două milioane de elevi au fost păgubiţi în ultimii patru ani în acest mod, iar situaţia nu mai poate să rămână aşa", a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Horia-Şerban Oniţa.
  „Prin refuzul de a acorda manuale şcolare gratuite elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, ministerul educaţiei aduce atingere, în mod flagrant, unui drept fundamental al elevilor, acela la un învăţământ de calitate. Costul pentru pachetul de manuale pentru elevii din ciclul liceal superior este de aproximativ 400 de lei, o sumă considerabilă pe care, din cauza condiţiilor economico-sociale, mulţi elevi nu o au, aceştia fiind nevoiţi să înveţe fără suport de curs, lucru de neconceput într-o ţară în care învăţământul de stat este gratuit şi constituie, conform legii, prioritate naţională. Nerespectarea legii nu mai trebuie tolerată", a declarat preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa, Constantin-Alexandru Manda.
Eusebiu-Mihail TUDOROIU

Trimite email

marți, 31 ianuarie 2023