Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Concluziile în urma verificării legalităţii privind admiterea la liceu, în judeţul Bihor

Comunicat de presă

Concluziile în urma verificării legalităţii privind admiterea la liceu, în judeţul Bihor

În urma controlului care a vizat verificarea legalităţii privind admiterea la liceu în sesiunea iulie 2015 şi în baza raportului trimis de către Corpul de Control al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor va duce la îndeplinire următoarele măsuri:

1. Reanalizarea tuturor solicitărilor de „situaţii speciale".
2. Se vor revoca toate aprobările privind redistribuirile pentru care s-a constatat că nu respectă prevederile metodologice, cf. art. 54, alin. 2 din OMECTS 4802/2010. Din cele 189 de transferuri aprobate, 144 se vor revoca, aşa cum este prezentat în raport.
3. Dacă a fost depăşit numărul maxim de 30 de elevi pe clasă, se va reveni la efectivul maxim de 30 de elevi pe clasă.
4. Se constituie o Comisie de Cercetare Disciplinară pentru stabilirea persoanelor care se fac vinovate de aceste aspecte.
După finalizarea cercetărilor se vor lua măsurile legale ce se impun.
Biroul de presă al I.Ş.J. Bihor

Trimite email

joi, 27 iunie 2019