Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„Creşterea competitivităţii economice prin calificarea angajaţilor din Turism – COMTUR”

Marţi, conferinţa de închidere a proiectului

„Creşterea competitivităţii economice prin calificarea angajaţilor din Turism – COMTUR”

Fundaţia Agora Oradea, în calitate de beneficiar împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Bihor şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa în calitate de parteneri în proiectul „Creşterea competitivităţii economice prin calificarea angajaţilor din Turism - COMTUR", Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/ 142133, proiect demarat în data de 17.04. 2014, au organizat în data de 13 octombrie 2015 conferinţa de închidere a proiectului.

Conferinţa s-a organizat la sediul Fundaţiei Agora din Piaţa Tineretului, Nr. 8, Oradea.
Succesul conferinţei şi implicit al proiectului a fost evidenţiat şi prin numărul mare de participanţi la acest eveniment, peste 170 de persoane, dintre aceştia 80% fiind beneficiari ai rezultatelor proiectului, iar restul de participanţi au fost persoane interesate de cursurile de calificare în domeniul turismului şi care susţin realizarea de astfel de proiecte pe viitor.
În deschiderea conferinţei managerul de proiect, doamna conf. univ. dr. Gabriela Bologa, a prezentat prezidiul din care au făcut parte: reprezentantul legal al Fundaţiei Agora şi formator în cadrul proiectului, domnul prof. univ. dr. ing. Manolescu Mişu Jan, doamna profesor univ. dr. Adriana Manolescu, expert formator, domnul Constantin Badea - director general al CCIBH şi coordonatorul partenerului 1 CCIBH din cadrul proiectului, doamna director economic al CCIBH Mina Giurea, formator în cadrul proiectului, domnul lector univ. dr. Casian Butaci - expert comunicare şi doamna Agape Maria - asistent manager.
Fiecare membru prezent în prezidiul conferinţei a luat cuvântul şi a prezentat pe scurt implicarea în  proiect în vederea atingerii rezultatelor, au menţionat că succesul proiectului a fost dat de către o echipă determinată şi de profesionalismul acesteia. Astfel că domnul Manolescu Mişu Jan a mulţumit managerului de proiect şi partenerilor din cadrul proiectului pentru implicare şi a precizat că Fundaţia Agora este interesată să dezvolte astfel de proiecte care să aducă beneficii comunităţii.
Directorul general al CCIBH, precum şi directorul economic al CCIBH au precizat că acest proiect a implicat o muncă susţinută de întreaga echipă a proiectului şi totodată au precizat că parteneriatul a fost unul gândit bine pentru ambele părţi şi care a adus beneficii, în primul rând grupului ţintă din proiect şi în acelaşi timp experienţă tuturor partenerilor implicaţi. Domnul Badea Constantin a prezentat şi salutul din partea partenerilor, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa.
Doamna profesor Manolescu Adriana a adresat un cuvânt de salut invitaţilor şi a dorit să precizeze că persoanele din grupul ţintă al proiectului, prin calificările obţinute, pot aduce un plus de valoare pentru turismul din regiune.
Expertul în comunicare şi asistentul manager au prezentat pe scurt rezultatele proiectului şi astfel s-a putut observa că pe durata a 18 luni de implementare s-au derulat activităţi care au vizat în primul rând consilierea profesională şi formarea angajaţilor din domeniul turismului, iar prin aceste activităţi desfăşurate eficient de către toţi partenerii din proiect, indicatorii prevăzuţi în proiect au fost atinşi, iar unii chiar depăşiţi.
Managerul de proiect a precizat la finalul conferinţei că fiecare persoană  a contribuit la succesul proiectului, totodată a ţinut să specifice că implementarea proiectului a vizat o muncă continuă şi susţinută de către toţi partenerii şi indiferent de contextul economic sau financiar din timpul implementării echipa şi-a îndeplinit toate sarcinile şi proiectul poate fi considerat un proiect de succes, succes ce se poate constata în ceea ce reprezintă beneficii pentru grupul ţintă - calificare, subvenţii, premii şi nu în ultimul rând încredere că dezvoltarea şi creşterea în orice domeniu de activitate ţine de noi, oamenii.
Conf. univ. dr. Bologa Gabriela,
manager de proiect
P.S. Pentru mai multe poze, accesaţi Galeria foto: „Creşterea competitivităţii economice prin calificarea angajaţilor din Turism – COMTUR”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023