Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre moştenire. Nedemnitatea (5)

Noul Cod Civil (88)

Despre moştenire. Nedemnitatea (5)

Codul civil reglementează şi nedemnitatea judiciară, caz în care o persoană poate fi declarată nedemnă de a moşteni, dar numai într-un anumit termen prevăzut expres de lege.

Astfel, poate fi declarată nedemnă de a moşteni:
*persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu intenţie, împotriva celui care lasă moştenirea a unor fapte grave de violenţă, fizică sau morală, ori, după caz, a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei;
*persoana care, cu rea-credinţă, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului;
*persoana care, prin dol sau violenţă, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească, să modifice sau să revoce testamentul.
Orice succesibil poate cere instanţei judecătoreşti să declare nedemnitatea unei persoane în termen de 1 an de la data deschiderii moştenirii (data decesului autorului succesiunii). Dacă acţiunea în faţa instanţei nu se introduce în acest termen, ceilalţi succesibili nu mai pot cere aceasta, urmând ca posibilul nedemn să aibă capacitatea de a moşteni fără a mai suferi excluderea sa.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

miercuri, 5 august 2020