Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Brainstormingul: Strategia de dezvoltare a României pentru perioada 2016-2035

Luni, Universitatea Agora a găzduit

Brainstormingul: Strategia de dezvoltare a României pentru perioada 2016-2035

Universitatea Agora din Oradea a găzduit luni, 2 noiembrie 2015, Brainstormingul ,,Strategia de dezvoltare a României pentru perioada 2016-2035", organizat de Academia Română, în cadrul proiectului 10 - România, Societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are.

La masa rotundă care s-a desfășurat în Aula Verde a Universității au luat parte: domnul academician Florin Gheorghe Filip, coordonatorul de proiect; domnul dr. ing. Viorel Gaftea - membru GL6,7,8, expert în proiect, Biblioteca Academiei Române; doamna dr. Monica-Andreea Vasiliu, expert în proiect, Biblioteca Academiei Române; doamna Anca Haită - membru GL8, contabil-şef al Bibliotecii Academiei Române; domnul prof. univ. dr. Ioan Dzițac, rector al Universităţii Agora, doamna prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu - coordonator GL4, decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice și Administrative, Universitatea Agora; conf. univ. dr. Ioan Buciu, Universitatea din Oradea; lect. univ. dr. Dominic Bucerzan, Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad; judecător, drd. Constantin Manoliu, Tribunalul Bihor; lect. univ. dr. Mihai Maci, Universitatea din Oradea; domnul Vlad E. Şerban, Primăria Municipiului Oradea.
În deschiderea evenimentului, domnul rector Ioan Dzițac a salutat distinșii invitați și participanții la reuniune, mulțumind domnului academician Florin Gheorghe Filip pentru onoarea și încrederea acordate Universității Agora de a găzdui cel de-al patrulea brainstorming organizat de Academia Română, după cele desfășurate la Cluj-Napoca (în 16 octombrie), la Iași (în 23 octombrie) și la Sibiu (în 31 octombrie) și înaintea celui de la Timișoara (din 4 noiembrie). Mulțumirile au fost însoțite și de o prezentare a distinsului academician Florin Gheorghe Filip în virtutea bunelor relații statornicite între dl academician și Universitatea Agora.
La rândul său, domnul academician Florin Gheorghe Filip a făcut o scurtă prezentare a Academiei Române, după care ne-a introdus în proiectul de țară al Academiei Române: Proiectul de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (faza a III-a), proiect pe care îl coordonează.
Proiectul se desfășoară în contextul a două evenimente importante: în 2016, 150 de ani de la fondarea (în 1-13 aprilie 1866) Societății Literare Române, societate devenită Academia Română (în 1879), iar în 2018, 100 de ani de la Marea Unire, și are ca ținte: pe termen scurt, stoparea fenomenelor negative, pe termen mediu, situarea pe poziția 13-15 din punct de vedere al nivelului de trai în UE, iar pe termen mediu-lung, situarea pe poziția 7-10 în UE. Proiectul vizează 11 teme: Școala și educația, Resursele naturale - rezerve strategice, Securitatea și eficiența energetică, Siguranța informatică - protecția datelor, Siguranța și securitatea alimentară, Economia și calitatea vieții, Sănătatea în România, Proiectul Dunării - strategia națională a Dunării, Cultura românească/ multilingvism, cultura electronică, Societate a cunoașterii și a valorii adăugate, România în era globalizării. Tema 10 la care s-a referit masa rotundă a avut ca subdomenii: Piața unică digitală, Infrastructura, Evoluția și aportul activităților de CDI, Corpul de acte normative, Pregătirea populației, Interacțiunea dintre cetățean și instituțiile statului, Evoluția și aportul patrimoniului cultural național, Indicatori.
Referindu-se la faza a doua a proiectului și precizând țintele  (bornele) ce trebuie atinse în perioada inițială (în primii 2-3 ani) pentru inversarea proceselor negative evidențiate în analizele SWOT, dl dr. ing. Viorel Gaftea a insistat pe procesele negative evidențiate în strategii și analizele SWOT, în contextul general în care: din totalul populației stabile (recenzate în 2011), 44,2 la sută au nivel scăzut de educație, 41,4 au nivel mediu, 14,4 au nivel superior de pregătire. La 20 octombrie 2011, erau 245.400 de persoane analfabete; 18 la sută abandon școlar în 2014.
Dl inginer ne-a prezentat și Perspectiva după primii 10 ani. Scenariul conduce la cerințele de sustenabilitate: Necesitatea elaborării unor politici publice în procesul educațional pe subiectul societății cunoașterii, măsuri de consolidare instituțională și mecanisme de cooperare inter-instituțională și public-privată; Existența unui set de propuneri de politici publice privind formarea de competențe, specializarea și pregătirea profesională continuă în context european, instruire continuă - LLL (,,Long Life Learning"); Propunerea unor politici publice pentru măsuri de protecție juridică a patrimoniului cultural național, cu accent pe cel sub diverse forme electronice; Concentrarea pe valori și pe calitatea cunoașterii sub forma unui proces dirijat și orientat spre educație și păstrarea simbolurilor de continuitate și origine națională.
Dezbaterile care au urmat au vizat Corpul de acte normative ale
UE - România. Respectarea legalității și Piața unică digitală.
Punctul de plecare l-a constituit prezentarea făcută de către doamna decan Elena-Ana Iancu a jaloanele propuse în moderarea subtemei: Corpul de acte normative al UE - România. Respectarea legalităţii. (Va urma)
Ovidiu DAN
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Brainstormingul: Strategia de dezvoltare a României pentru perioada 2016-2035.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023