Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Concursul de titularizare din 16 iulie

Situația candidaților prezenți și eliminați (la)

Concursul de titularizare din 16 iulie

Miercuri, 16 iulie 2008, a avut loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar în cele 33 de județe și în municipiul București, unde nu se pilotează procesul de descentralizare, conform H.G. nr. 1942/2004. S-au prezentat la examen 35.531 candidați (72,56%) din cei 48.946 înscriși, iar 13.415 persoane (27,41%) au fost declarați absenți. Din totalul celor 35.531 de candidați prezenți la ora 9.00 în sălile de concurs, 95 au fost eliminați (76 pentru fraudă sau tentativă de fraudă, 6 din cauza lipsei documentelor de identitate, 2 din cauza întârzierii, și 11 pentru lipsa adeverințelor de studii). Alți 2.726 de candidați și-au anunțat retragerea pe parcursul examenului din motive medicale sau personale.

Dintr-o eroare de copiere informatică, la disciplina alimentație publică - profesori a apărut în plus subiectul II identic cu subiectul I, iar la kinetoterapie, alături de subiectele I și II (subiectul de metodică specifică disciplinei) a apărut și subiectul suplimentar de metodică generală, destinat celorlalte discipline. Cele două situații au fost sesizate în timp util și au fost rezolvate astfel: mai întâi s-a comunicat telefonic președinților comisiilor județene, iar apoi între 9,45 și 10,00, comisiile județene au primit în scris modalitățile de remediere a celor două situații. În acest fel, toți candidații vizați (34 la Alimentație publică și 30 la Kinetoterapie) au fost informați în timp util, fără a li se prejudicia timpul de rezolvare a subiectelor.
O situație specială a reprezentat-o unul din cele 3 centre de examen din Bistrița-Năsăud, unde pe foile de concurs ale candidaților s-a aplicat ștampila unității de învățământ în care se desfășura concursul, în locul ștampilei specifice examenului de Titularizare, pe care este menționat „Titularizare 2008". Problema a fost remediată după o oră și jumătate de la începerea probei. Foile cu ștampila greșită au fost anulate, iar candidații au primit alte foi cu ștampila oficială a examenului. Comisia Națională a examenului de Titularizare a decis ca în centrul menționat examenul să fie prelungit cu încă o oră și jumătate, timp suficient pentru rescrierea și rezolvarea subiectelor.
În cele 149 de centre în care s-a desfășurat proba, concurenții au avut de rezolvat varianta de subiect cu numărul 5, extrasă la ora 09.00, la sediul MECT, variantă valabilă pentru 143 de discipline. Subiectele și baremele aferente au fost deja postate pe site-ul ministerului, la adresa http://subiecte2008.edu.ro/titularizare/subiecte_si_bareme.
Subiectele și baremele de corectare au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar din cadrul MECT. La realizarea lor au luat parte 271 de persoane (169 de cadre didactice din toată țara, care predau la catedră, 49 de traducători și 53 de inspectori din Ministerul Educației).
Lucrările scrise pe discipline vor fi evaluate în centrele universitare și în unitățile de învățământ responsabile cu perfecționarea personalului didactic stabilite de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (26 de centre universitare și 5 unități de învățământ preuniversitar).
Rezultatele concursului se afișează la sediul inspectoratelor școlare și la sediul unității/instituției de învățământ unde s-a desfășurat concursul, cel mai târziu după trei zile de la susținerea acestuia. Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs care le transmite, în termen de 24 de ore, centrelor de evaluare.
Afișarea rezultatelor finale obținute de candidați are ca termen data de 25 iulie 2008.
Repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se va realiza computerizat la data de 30 iulie 2008
, în baza opțiunilor exprimate de candidați în fișa de opțiuni, în perioada 28-29 iulie 2008. Posturile didactice/catedrele rămase neocupate în urma titularizării (la nivel județean/al municipiului București) devin netitularizabile și sunt afișate pentru următoarele etape ale mișcării personalului didactic: detașare la cerere și suplinire.
Cadrele didactice care nu au participat la concursul de astăzi sau care nu au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la acest concurs pot participa la concursurile pentru suplinire organizate de inspectoratele școlare în 22 august 2008. (Biroul de presă)

Trimite email

luni, 10 august 2020