Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Conferința de închidere a proiectului ,,ACCES”

Joi, la sediul Fundației Agora, a avut loc

Conferința de închidere a proiectului ,,ACCES”

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Timișoara, în parteneriat cu Fundația Agora din Municipiul Oradea, a organizat joi, 10 decembrie 2015, la Oradea, la sediul Fundației Agora (Piața Tineretului, Nr. 8) Conferința de închidere a proiectului POSDRU/176/3.1/S/149677 - ,,ACCES - Antreprenoriat, Curaj, Cunoaștere, Efort, Succes", Axa prioritară 3 ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.1 ,,Promovarea culturii antreprenoriale".

Proiectul strategic POSDRU/176/3.1/S/149677-,,ACCES - Antreprenoriat, Curaj, Cunoaștere, Efort, Succes" s-a desfășurat în perioada 16 februarie 2015 - 15 decembrie 2015 și a fost implementat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Timișoara, în parteneriat cu Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest Timișoara și Fundația Agora din Municipiul Oradea. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, iar obiectivul principal al acestuia a fost promovarea culturii antreprenoriale în Regiunea de Vest și Regiunea de Nord-Vest. Valoarea totală a acestui proiect este de 6.713.288,00 lei din care 94% în valoare de 6.184.280,91 lei valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din FSE; 6% în valoare de 394.741,33 lei valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național și 2 % în valoare de 134.265,76 lei contribuția eligibilă a beneficiarului - Fundația Serviciilor Sociale Bethany.
Proiectul strategic ,,ACCES - Antreprenoriat, Curaj, Cunoaștere, Efort, Succes" s-a adresat cetățenilor din 10 județe (Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș), iar prin intermediul lui se dorește stimularea preocupărilor antreprenoriale ale tuturor persoanelor care doresc să inițieze o afacere, în special ale tinerilor întreprinzători. În acest sens a fost demarat pe toată perioada de implementare, un proces de promovare a activităților și serviciilor oferite în cadrul proiectului.
În cadrul conferinței de închidere, la care au participat persoane din grupul țintă al proiectului, inclusiv cei care au demarat o afacere pe baza concursului de planuri de afaceri, precum și echipa de implementare a proiectului de la Timișoara și de la Oradea, a luat cuvântul domnul președinte al Fundației Agora, prof. univ. dr. ing. Manolescu Mișu Jan care a precizat că acest proiect a fost unul de succes în primul rând datorită faptului că a implicat tineri care au participat activ în cadrul proiectului și au putut să inițieze afaceri, afaceri prin intermediul cărora s-au creat și se vor crea în continuare noi locuri de muncă. ,,Bucuria este cu atât mai mare când știm că printre acești antreprenori se numără și studenți de la Universitatea Agora", a spus domnul Manolescu. Totodată a multumit echipei de proiect pentru implicare și a precizat că Fundația Agora susține acest gen de proiecte și în continuare.
Totodată managerul de proiect, doamna Codruța Darida, a adăugat că acest proiect poate fi considerat de succes și prin faptul că a demarat cu o serie de necunoscute în ceea ce privește finanțarea, iar pe parcursul implementării, prin implicare, muncă și dorința de reușită, toate aceste aspecte s-au rezolvat, implicit cu sprijinul autorității de finanțare.
Doamna conf. univ. dr. Gabriela Bologa, coordonatorul activității tehnice de la Fundația Agora, partener în cadrul proiectului, a subliniat că acest proiect nu a fost un proiect ușor, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere financiar, dar echipele de implementare de la cei trei parteneri ai proiectului, susținute permanent de către managerul de proiect, care a fost un liant al echipei, au implementat cu succes activitățile prevăzute în proiect, nivelul indicatorilor fiind realizat 100%.
În final, au fost prezentate realizările din cadrul proiectului: întreprinzătorii din rândul grupului țintă și-au prezentat dezvoltarea afacerii, totodată au fost prezentați indicatorii, iar pentru că ne aflăm în prag de Sfântă Sărbătoare, întreaga echipă a urat celor prezenți Sărbători liniștite și să creadă în antreprenoriat, deoarece prin curaj, cunoaștere și efort vor putea să se bucure de succes".
Coordonator activități tehnice Fundația Agora
conf. univ. dr. Gabriela Bologa
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Conferința de închidere a proiectului ,,ACCES”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 27 ianuarie 2023