Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Conferința de închidere a proiectului „MIXECO – Mix de economie socială”

Luni, la sediul Fundaţiei AGORA Oradea

Conferința de închidere a proiectului „MIXECO – Mix de economie socială”

Fundaţia AGORA Oradea (cu sediul în județul Bihor, loc. Oradea, Str. Tineretului Nr. 18), în parteneriat cu S.C. EDAVA INNOVATION S.R.L. şi Asociaţia Compas derulează, în perioada 5.01.2015 - 31.12.2015, proiectul „MIXECO - MIX DE ECONOMIE SOCIALĂ", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale", conform contractului de finanţare POSDRU/173/6.1/S/149043.

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 2.381.988,00 lei și se implementează în aria interregională Nord Vest - Centru pe parcursul a 12 luni.
Obiectivul general al proiectului este determinat de Dezvoltarea structurilor de economie socială - creşterea capacităţii de gestionare a dificultăţilor cu care se confruntă comunităţile locale din regiunile Nord Vest şi Centru, aport la dezvoltarea durabilă şi creşterea coeziunii sociale
În cadrul proiectului au fost înfiinţate 3 structuri de economie socială şi au fost create 28 noi locuri de muncă, cea mai mare parte pentru persoane din grupurile vulnerabile din grupul ţintă al proiectului. De asemenea, au fost oferite, prin intermediul finanțării, servicii de instruire/formare profesională şi servicii de informare, consiliere/orientare profesională pentru un număr de 172 de persoane selectate în grupul ţintă din cele două regiuni de implementare.
În data de 21 decembrie 2015, la sediul Fundației Agora Oradea, beneficiarul proiectului, a avut loc conferința de închidere a proiectului la care au participat persoane din grupul țintă, reprezentanții tuturor partenerilor și totodată reprezentanți ai unor instituții din Regiunea NV.
În deschiderea conferinței, doamna conf. univ. dr. Gabriela Bologa, reprezentantul beneficiarului, a mulțumit participanților pentru implicarea în proiect și a precizat că acest proiect este un exemplu de urmat deoarece crearea a 28 de locuri de muncă, în condițiile actuale ale pieței muncii este un aspect ce trebuie luat în considerare de către entitățile din România, iar astfel de proiect trebuie să aibă o continuitate.
Doamana David Florina, reprezentantul EDAVA INNOVATION S.R.L. a precizat că proiectul, prin cele 3 structuri de economie socială create, o să aibă o continuitate, iar numărul locurilor de muncă, prin dezvoltarea acestor structuri poate crește, iar în contextul actual acest aspect trebuie urmărit în ceea ce privește piața muncii. Totodată, a subliniat că parteneriatul din acest proiect a reprezentat un pilon important în implementarea acestuia.
Din partea SC SPES INVEST SRL, a luat cuvântul doamna Lucia Ștef care a evidențiat faptul că proiectul, prin implementarea tuturor activităților prevăzute, conform cererii de finanțare, și-a realizat obiectivele stabilite, astfel că indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare au fost îndepliniți și totodată a remarcat că urmează o perioadă de sustenabilitate în care activitățile din cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, vor continua.
În încheierea conferinței, managerul de grup țintă, domnul Casian Butaci, a ținut să mulțumească participanților pentru implicare în acest proiect, a apreciat că acest grup țintă a implicat persoane din medii diferite, categorii sociale diferite și toate aceste persoane au înțeles că participând în cadrul proiectului și beneficiind de activitățile acestuia pot avea un câștig într-o evoluție în plan profesional și personal.
Și pentru că totul s-a derulat înaintea sărbătorilor de iarnă, echipa proiectului a urat participanților Sărbători liniștite și trecerea cu bine în noul an.
(C.M.)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Conferința de închidere a proiectului „MIXECO – Mix de economie socială”.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 3 august 2020