Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
3 noiembrie 2022
Naveta profesorilor să poată fi decontată și prin biletele de transport, nu numai pe bază de abonament – solicitarea sindicatelor către ministrul Educației
...................................
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) solicită ministrului Educației, Ligia Deca, să modifice Hotărârea de guvern nr. 569/2015 privind decontarea navetei profesorilor astfel încât sumele plătite de aceștia, ca sa ajungă la școală, să poată fi decontate și pe bază de bilete de transport, nu doar cu abonamente lunare, potrivit unei adrese obținute de EduPedu.ro joi seara.
Federația sindicală a profesorilor susține că ,,Am fost sesizați de către organizațiile sindicale afiliate că numeroși operatori de transport auto nu emit abonamente pe anumite distanțe, ceea ce conduce la imposibilitatea personalului didactic – care se deplasează la și de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală, cu respectarea art. 7 alin. (6) din Norme – de a beneficia de decontarea acestor cheltuieli“.

,,S-a ajuns în această situație deoarece, în lipsa abonamentelor pe ruta respectivă/rute similare, emise de operatorii de transport, nu se poate stabili care este cuantumul sumei pentru care se pot depune bonurile de achiziție a carburantului, în vederea decontării și, deci, nu se decontează aceste cheltuieli”, potrivit adresei FSLI.

Cu alte cuvinte, conform normelor în vigoare, dacă pe ruta pe care profesorul vine și pleacă de la școală cu mașina personală, transportatorii publici nu emit abonamente, atunci profesorului nu i se pot deconta banii pe benzină/ motorină, pentru că nu se știe cât ar costa un abonament la autobuz pe distanța pe care o parcurge...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
1 noiembrie 2022

14 ani de digitalizare a educației în România
Unde suntem, ce e de făcut? (P)

Digitalizarea înseamnă, pentru profesorii și managerii școlilor, deschiderea de a învăța, de a accepta lucrurile noi și de a integra tehnologia în educație. Iar asta le poate aduce tuturor beneficii reale. Pentru noi, totul a început în 2008, în Iași. Adservio iniția la Liceul ,,Vasile Alecsandri” un proiect de digitalizare care anunța o mare transformare în educația din România. Deși tehnologia era revoluționară pentru țara noastră și nu numai, lucrurile au mers greu. Poate tocmai pentru că noutatea era prea mare.
Cu toate că beneficiile erau substanțiale în privința ușurării lucrului profesorilor, a debirocratizării, nouă ani mai târziu, doar 35 de școli adoptaseră digitalizarea. Abia pandemia a adus o schimbare serioasă. De voie, de nevoie, multe unități de învățământ au căutat în grabă o soluție digitală și lucrurile au avansat.
Cu toate acestea, în prezent, doar 10-15% din școlile românești au o soluție de digitalizare a activității lor, cu catalog electronic, statistici, rapoarte, comunicare integrată și celelalte instrumente avansate. De ce doar atât? Subfinanțare, neasumare a unei viziuni clare la nivel de minister, teamă de nou.

Accelerăm digitalizarea sau mai așteptăm?

România are șansa de a recupera mult din timpul pierdut. Prin promovarea intensivă, tot de către Adservio, a nevoii de digitalizare, Ministerul Educației a extins programul-pilot privind folosirea exclusivă a catalogului electronic. În consecință, 742 de școli elimină acum catalogul clasic, de carton...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 octombrie 2022
Programul Masa caldă
450 de școli ar putea organiza programul Masa caldă în acest an școlar, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență discutat astăzi (28 oct. 2022) în Guvern. Nu este acordat un buget suplimentar pentru 2022, ci doar pentru 2023 / Lista celor 350 de școli beneficiare încă nu este cunoscută.
………………………………
450 de școli ar putea să organizeze programul „Masa cadă” în anul școlar 2022-2023, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Până acum, a fost publicată în Monitorul Oficial doar lista celor 300 de școli și grădinițe beneficiare, deși autoritățile au anunțat de ceva vreme că vor fi incluse în program încă 50 de școli pe lângă cele 300. Proiectul citat modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022.
„(1) În anul şcolar 2022 – 2023, pe perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi elevilor din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”, prevede proiectul menționat anterior.
În descrierea situației actuale se arată că „deoarece sumele aprobate în anul 2022 pot asigura suportul alimentar pentru încă 100 de unități de învățământ preuniversitar, ceea ce ar corespunde unei măsuri suplimentare de sprijin pentru preșcolarii și elevii aflați în situația riscului de abandon școlar, este necesară majorarea numărului de unități de învățământ beneficiare de la 350 la 450 de unități”.

Proiectele de metodologii ale examenelor naționale din anul școlar 2008-2009

M.E.C.T. lansează în dezbatere publică

Proiectele de metodologii ale examenelor naționale din anul școlar 2008-2009

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a publicat vineri (25 iulie) pe http://www.edu.ro/ proiectele de metodologii privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2009 și a tezelor cu subiect unic în anul școlar 2008-2009. Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel că toți cei interesați să aducă argumente, propuneri și sugestii pe această temă, o pot face electronic pe adresa de e-mail info@cnceip.ro sau, în scris, pe adresa Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (str. General Berthelot nr. 26, București, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de astăzi, 25 iulie 2008, timp de o lună. Ele vor fi analizate și, după caz, integrate în proiecte.

O prevedere importantă a noii metodologii de bacalaureat completează atribuțiile președintelui comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare care trebuie să se asigure că membrii comisiei nu fac publice informații cu privire la conținutul lucrărilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv. Profesorii evaluatori au ca nouă atribuție asigurarea confidențialității cu privire la conținutul lucrărilor scrise care le-au fost repartizate spre evaluare, precum și obligativitatea de a preda telefoanele mobile pe întreaga perioadă de evaluare. În plus, la evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau mențiuni pe acestea.
Ca noutate, proiectul precizează că, în afară de candidat, pot solicita să vadă lucrarea/ lucrările doar membrii comisiei județene de bacalaureat/a municipiului București sau ai Comisiei Naționale de Bacalaureat, în scopul reevaluării acesteia/acestora. Un alt element de noutate este acela că din comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București face parte și inspectorul școlar de educație fizică și sport, care răspunde de întreaga organizare și desfășurare a probelor practice la educație fizică și sport.
În vederea îmbunătățirii modului de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a și a VIII-a, în anul școlar 2008-2009, în proiectul Metodologiei de organizare și desfășurare a acestor evaluări naționale au fost introduse noi articole. Astfel, au fost definite tezele cu subiect unic („modalitatea de evaluare semestrială sumativă externă a cunoștințelor, a abilităților și a deprinderilor dobândite de elevii din clasele a VII-a și a VIII-a") și a fost înscrisă definiția catalogului electronic, document informatizat util, în special, în vederea distribuirii computerizate a elevilor în ciclul inferior al liceului. Urmare a introducerii catalogului electronic, comisiile din unitățile de învățământ au primit noi atribuții.
La evaluarea și notarea tezelor, perioada de evaluare a fost extinsă la 6 zile, iar cea pentru rezolvarea contestațiilor perioada de reevaluare a tezelor a fost extinsă la 3 zile. Documentul reglementează și condițiile de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe, programul școlar pentru zilele în care se susțin tezele și introduce obligativitatea elevilor de la clasele cu frecvență redusă de a susține tezele în clasele a VII-a sau a VIII-a. (Biroul de presă)Trimite email

sâmbătă, 3 decembrie 2022