Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Proiectele de metodologii ale examenelor naționale din anul școlar 2008-2009

M.E.C.T. lansează în dezbatere publică

Proiectele de metodologii ale examenelor naționale din anul școlar 2008-2009

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a publicat vineri (25 iulie) pe http://www.edu.ro/ proiectele de metodologii privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2009 și a tezelor cu subiect unic în anul școlar 2008-2009. Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel că toți cei interesați să aducă argumente, propuneri și sugestii pe această temă, o pot face electronic pe adresa de e-mail info@cnceip.ro sau, în scris, pe adresa Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (str. General Berthelot nr. 26, București, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de astăzi, 25 iulie 2008, timp de o lună. Ele vor fi analizate și, după caz, integrate în proiecte.

O prevedere importantă a noii metodologii de bacalaureat completează atribuțiile președintelui comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare care trebuie să se asigure că membrii comisiei nu fac publice informații cu privire la conținutul lucrărilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv. Profesorii evaluatori au ca nouă atribuție asigurarea confidențialității cu privire la conținutul lucrărilor scrise care le-au fost repartizate spre evaluare, precum și obligativitatea de a preda telefoanele mobile pe întreaga perioadă de evaluare. În plus, la evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau mențiuni pe acestea.
Ca noutate, proiectul precizează că, în afară de candidat, pot solicita să vadă lucrarea/ lucrările doar membrii comisiei județene de bacalaureat/a municipiului București sau ai Comisiei Naționale de Bacalaureat, în scopul reevaluării acesteia/acestora. Un alt element de noutate este acela că din comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București face parte și inspectorul școlar de educație fizică și sport, care răspunde de întreaga organizare și desfășurare a probelor practice la educație fizică și sport.
În vederea îmbunătățirii modului de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a și a VIII-a, în anul școlar 2008-2009, în proiectul Metodologiei de organizare și desfășurare a acestor evaluări naționale au fost introduse noi articole. Astfel, au fost definite tezele cu subiect unic („modalitatea de evaluare semestrială sumativă externă a cunoștințelor, a abilităților și a deprinderilor dobândite de elevii din clasele a VII-a și a VIII-a") și a fost înscrisă definiția catalogului electronic, document informatizat util, în special, în vederea distribuirii computerizate a elevilor în ciclul inferior al liceului. Urmare a introducerii catalogului electronic, comisiile din unitățile de învățământ au primit noi atribuții.
La evaluarea și notarea tezelor, perioada de evaluare a fost extinsă la 6 zile, iar cea pentru rezolvarea contestațiilor perioada de reevaluare a tezelor a fost extinsă la 3 zile. Documentul reglementează și condițiile de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe, programul școlar pentru zilele în care se susțin tezele și introduce obligativitatea elevilor de la clasele cu frecvență redusă de a susține tezele în clasele a VII-a sau a VIII-a. (Biroul de presă)Trimite email

luni, 30 martie 2020